A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működéséről rendelkező jogszabályok

Magyarország Kormánya 2013. márciusban törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűléshez egy olyan, a vállalkozások pénzügyi stabilitása érdekében létrehozandó szerv felállításáról, amely a szerződésből eredő teljesítések után járó ellenszolgáltatás polgári jogi eszközökkel történő kikényszerítését gyorsítja meg. 2013. április elején fogadta el a Parlament a Tszszt-t, mely létrehozta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervet.
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300034.TV

A Kormány a Tszszt. végrehajtására, annak felhatalmazása alapján, 2013. júniusban megalkotta a Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 3.) Korm. rendeletet.http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300236.KOR

A Tszszt. és a Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, 2013. július 1-jei hatállyal létrejött, 2013. augusztus 12-én a működését megkezdte.
A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv Ügyrendje

 

 

 

a tszsz jogszabály