Kérelem Befogadási Rendszer

Kérelem Befogadási Rendszer

A teljesítésigazolási szakértői eljárást elindítani a 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemmel lehet. 
A kérelem benyújtható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, vagy a helyszín szerint illetékes területi kamaránál, elektronikus úton, postai úton vagy személyesen.
Fontos, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben fogadható be a kérelem.
Fontos tudni, hogy a jogszabályok nem zárják ki a visszamenőleges hatályt, tehát a TSZSZ létrehozását megelőzően indult ügyekben is lehet szakértői eljárást indítani. (Arra érdemes azonban figyelni, hogy már elévült követeléseket esetleges kedvező szakvélemény birtokában sem fognak tudni bíróság előtt érvényesíteni.)
A TSZSZ eljárása díjköteles. (A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára. A szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben vitatott összeg nettó értékének 1 %-a, minimum 60 000 Ft, maximum 450 000 Ft.)
A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60 napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.

· Kérelem formanyomtatvány letöltése
2015. április végétől működik elektronikus kérelem befogadási rendszer, ahol az űrlap kitöltését és a dokumentumok feltöltését követően egyetlen kattintással lehet kérelmezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását az alábbi linken.
http://www.mkik-tszsz.hu/hu/

Emellett működik továbbra is a kerelem@mkik-tszsz.hu e-mailcím, amelyen továbbra is be lehet nyújtani a kérelmeket.
Kérelem formanyomtatvány letöltése.

TSSZ-VelemenyKerelem.docTSSZ-VelemenyKerelem.doc


Természetesen elegendő csak az egyik módon benyújtani a kérelmet!

· Tudnivalók a kérelem kitöltéséhez

A kérelem első két pontjában a kérelmező és a kérelmezővel szerződött, a vitában érintett másik fél adatait kell megadni. 
Mivel a TSZSZ eljárása a minél gyorsabb ügyintézés érdekében alapvetően elektronikus eljárás, ezért az e-mailcímek megadása minden esetben elengedhetetlen. Kérjük, figyeljenek rá, hogy élő, ellenőrzött elérhetőségeket adjanak meg.

A harmadik pontban a vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatait kérjük megadni. A helyszín birtokosát (amennyiben nem tervezési szerződés teljesítése körében felmerült vitáról van szó), a helyszíni szemle megtartásáról értesíteni kell, ezért az e-mailes elérhetőség itt is elengedhetetlen.
A biztosítékot nyújtó adatait abban az esetben kell megadni, amennyiben mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet.
Itt kérjük szöveges formában, tényszerűen, részletesen leírni a kérelem tárgyát. Ebben a részben kérjük pontosan meghatározni a vitatott összeget, annak nettó és bruttó értékét is.
Amennyiben kizárólag mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet, úgy a szakértői vélemény kivonatát, egyéb esetben a szakértői véleményt (vagy mindkettőt) kell megjelölni.
A minél gyorsabb ügyintézés és a szoros eljárási határidők betarthatósága érdekében az elektronikus kapcsolattartást tekintjük elsődlegesnek. Az eljárás befejeztével a szakértői vélemény postai úton is megküldésre kerül a felek részére, minden egyéb levelezés azonban elektronikus úton történik.

Az e) pontban megjelölt szakértői díj megfizetésének igazolása elengedhetetlen, mivel a jogszabálynak megfelelően az eljárás a szakértői díj megfizetése nélkül nem indulhat el. 
Ezen felül mellékletként kérünk becsatolni minden olyan, a kérelmező rendelkezésére álló dokumentumot, amely az ügy elbírálása szempontjából releváns és a szakértők munkáját segítheti.
Ilyenek legfőképpen (de nem kizárólag):
· felek között létrejött szerződés,
· költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót),
· a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, azok mellékleteivel,
· kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések)
· beépített anyagok megfelelőség igazolásai,
· kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok,
· azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, különös tekintettel a már a beadás előtt a felek között felmerült vitás kérdésekre.

a tszsz