Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ)

2015. szeptember 23.


Tudnivalók a Teljesítésigazolási Szakértői Szervről

A TSZSZ feladata


A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján Magyarország területére kiterjedően, az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti amegrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó.
A TSZSZ eljárásának legfőbb célja a teljesítésigazolás visszatartásában, ki nem adásában gyökerező lánctartozások kialakulásának megakadályozása a bíróságot elkerülő vitarendezés lehetőségének biztosításával, az elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása. A peres eljárásban a kedvező TSZSZ szakvéleménnyel rendelkező fél számára a jogérvényesítő fél pozíciójának erősítése; a TSZSZ szakvéleménye alapján.

Részletesebben:
http://www.mkik.hu/upload/mkik/tszsz/tszsz_tajekoztato-kiadvany_vallalkozasoknak_vegl_20140108.pdf

tszsz feladata


Vitarendezési lehetőség az építőiparban


Munkatársunk

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Vizsgadelegáló munkatárs, MFKB koordinátor, (építésügyi előadó)

23/517-995, +36 70 33 999 40

mihok.viktoria@pmkik.hu

BPMFKB megyei programkoordinátor

Feladatok: a Budapesti és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátása (adatok, információk gyűjtése, rendszerezése és továbbítása). Részvétel a vállaltok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felméréshez kapcsolódó terepmunkában, valamint aktív részvétel a BPMFKB irány-arány javaslatainak előkészítésében, véglegesítésében és az érintettekkel történő megismertetésében.

A feladatok ellátása az NFA-KA-NGM- projekt keretében az NGM támogatásával történik, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően.

 

Építésügyi előadó

Feladatok:

  • az MKIK Építésügyi regisztrációjához kapcsolódóan az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendelet 39.§ b) pontjának megfelelően, az építőipari kivitelezők regisztrációjának segítése, a megyei helyszíni ellenőrzések lebonyolítása és dokumentálása.
  • Az MKIK mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével kapcsolatos megyei szintű feladatok ellátása. A TSZSZ népszerűsítése, megismertetése a magyarországi építőipari kivitelezésekben érdekelt vállalkozókkal, és a TSZSZ hatáskörébe tartozó ügyek kanalizálása az MKIK által működtetett „kérelem befogadási rendszerbe”.
    A feladat ellátása az NGM támogatásával valósul meg.
  • Egyéb az építőipart érintő aktuális eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Jelenleg, az elektronikus építési napló bevezetéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása. Az érintettek naprakész tájékoztatása, előadások szervezése és megtartása, a jogszabályok és az elektronikus alkalmazás változásainak folyamatos nyomon követése.

 

 


Elérhetőség


Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
http://www.mkik.hu/hu/tszsz/elerhetoseg_3-10631