Visszatérés a weboldalhoz

Tájékoztató a Korlátolt Felelősségű Társaságok szabályozásával kapcsolatos törzstőke emelésre vonatkozó - 2016. március 15-i véghatáridejű – kötelezettségről

Tájékoztató a Korlátolt Felelősségű Társaságok szabályozásával kapcsolatos törzstőke emelésre vonatkozó - 2016. március 15-i véghatáridejű – kötelezettségről

2015. szeptember 25.

 

  1. Mi az új szabály?

A 2013. évi V. tv. (továbbiakban Ptk.) 2014. március 15-i hatállyal bevezette →a korlátolt felelősségű társaság törzstőkéje nem lehet kevesebb 3 millió forintnál. Ez azt jelenti, hogy 2014. március 15-e óta ennél kisebb összegű törzstőkével Kft. nem alapítható.

A már bejegyzett, illetve az új Ptk. hatálybalépésekor bejegyzés alatt álló 3 millió forintnál kevesebb – jellemzően a korábbi minimum szerinti 500ezres - törzstőkéjű Kft-k legkésőbb 2016. március 15-éig kötelesek a törzstőkéjüket megemelni legalább 3 millió forintra vagy átalakulni, egyesülni a Ptk. rendelkezéseinek alkalmazásával.

  1. A határidő értelmezése

Az érintett Kft. legkésőbb 2016. március 15-ig köteles meghozni a döntését, arról, hogy a törzstőkét felemeli az elvárt mértékre és, hogy ennek milyen formában tesz eleget, illetve ha nem emel törzstőkét, akkor az ezen kötelezettséget megszüntető döntést meghozni. (pl. végelszámolás megindítása, átalakulásról döntés stb.)

A fenti dátumból következően a társaság döntését és az ehhez kapcsolódó valamennyi cégiratot a hatályos cégeljárási tv. alapján 30 napon belül az illetékes cégbíróságnak meg kell küldeni→vagyis a legkésőbbi – szankció nélküli - beküldési határidő 2016. április 15.

  1. Hogyan emeljünk törzstőkét?

Az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezések alapján a törzstőke emelés a Ptk rendelkezéseinek alkalmazásával összhangban történhet. Ez azt jelenti, hogy a Kft-k alapításkori szabályai és a törzstőke felemelésre vonatkozó szabályok egyaránt alkalmazhatók.

Fontos! A társaság tagjai a még nem teljesített törzsbetét erejéig helytállnak a társaság tartozásaiért.

 

  1. Költségek

A törzstőke emelés illetékmentesen és költségtérítés megfizetése nélkül hajtható végre az előírt határidőig. De (!) ha a változással együtt más cégjegyzéki adatot érintő módosítást is be akar jegyeztetni a társaság úgy 15.000,-Ft eljárási illeték és 3.000,-Ft közzétételi költségtérítés fizetendő.

 

  1. Szankciók

Fontos, hogy a mulasztó – vagyis késedelmesen teljesítő - cégeket a Cégbíróság mérlegelés nélkül bírságolni fogja, a mérték tekintetében van csak mérlegelési jogköre. A bírság 50.000-900.000,- forintig terjed, míg az ilyen jellegű módosítást végre nem hajtó cégeket az illetékes Cégbíróság az előbbieken felül törvényességi felügyeleti eljárásban akár legvégső esetben törölhet is a cégnyilvántartásból, 100.000,-Ft-os eljárási illeték megfizetésére kötelezés mellett.

 

dr. Pusztai Zsuzsanna Rita ügyvéd

a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

jogi tanácsadója

(T:20/388-2282)

jogi tanácsadás