VIZSGADELEGÁLÁS

VIZSGADELEGÁLÁS

 

  1. Szakmai vizsga

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban Szkt.)  100. § (1) d pontja, illetve annak végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében, a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll (mérési, ellenőrzési, értékelési feladatokat ellátó tag), amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) által kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékből delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

  • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
  • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
  • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,
  • szakmai képzésben megszerezhető szakképesítések képesítő vizsgái
  1. Ágazati alapvizsga

Az Szkt. 91. § (3) bekezdése alapján, a szakképző intézmény által szervezett ágazati alapvizsgát a szakképző intézmény oktatóiból és az elnökből álló vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét a szakképző intézmény székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamara delegálja, az MKIK által kialakított és gondozott ágazati alapvizsga elnöki névjegyzékből.

Kapcsolat:

Patonay-Ilk Nikoletta

vizsgadelegáló referens

E-mail: ilk.nikoletta@pmkik.hu

Telefon: 70/333-0410

 


Ágazati alapvizsga vizsgaelnöki pályázati felhívás

VIZSGAFELÜGYELŐI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS