Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

2015. november 6. | Általános hír

A PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI Kereskedelmi és Iparkamara „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kiemelt projektjének SIKERES ZÁRÁSÁRÓL

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként „Dolgozva tanulj!” című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosító számmal kiemelt pályázati forrást nyert, melynek megvalósítását 2014.01.02-vel kezdte meg, a projekt 2015. november 30-án zárul.  

A projekt megvalósítása az MKIK Oktatási és Képzési Igazgatóságának koordinálásával és a 23 területi kamara illetékességével került lebonyolításra. A projekt támogatója az Európai Unió Európai Szociális Alap, a támogatás 1,191 milliárd forint. Az országos kamara végezte a feladatellátáshoz szükséges fejlesztéseket, a végrehajtáshoz szükséges feltételek kialakítását és a feladatmegvalósítás felügyeletét.

Az országos hatókörű kiemelt projekt célja, hogy biztosítsa a szakképzésben a gyakorlati képzéshez a minőségi oktatói feltételeket és ezáltal növelje a gyakorlati képzés színvonalát, elősegítse a végzett tanulók elhelyezkedését. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.

Az „A” alprojekt keretén belül országosan 700 fő, Pest megyében 45 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehettek részt.

A „B” alprojekt célja országos szinten 3000 gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.. A projekt keretében országos szinten 29 szakma, Pest megyében 16 szakma képviselői, összesen közel 3000-en, Pest megyében 189-en szereztek mesterlevelet.

A „C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4 .A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A gyakornoki programról a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 691 fő tájékoztatását vállalta.

A 2015.november 30-án záruló projekt eredményeként a részt vevő vállalkozások, szakemberek, a tanulófoglalkoztatással kapcsolatos törvényi kötelezettségeiknek eleget tehettek, alkalmassá váltak az új jogszabályok szerinti tanuló foglalkoztatásra.

A projektről további információt a www.pmkik.hu honlapon olvashatnak.

További információ kérhető:

Szabóné Zéman Mária projektmenedzser

Elérhetőség: 06 30 397 79 38; zeman.maria@pmkik.hu

Papp Ildikó

Elérhetőség: 06 1 266 3995; papp.ildiko@pmkik.hu