’C’ alprojekt – Gyakornoki program

’C’ alprojekt – Gyakornoki program


 
Projekt megnevezése: TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!”
Kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi támogatás összege: 1 191 169 501 Ft
Konzorciumi tag: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi tag támogatási összege: 54 100 958 Ft
A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2014.01.02-2015.11.30.
Közreműködő Szervezet: www.szechenyi2020.hu


TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kódszámú „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” című könnyített elbírálású pályázat meghosszabbított beadási határideje 2014. május 31.

 
A pályázat keretében azon konvergencia régiós mikro-,kis-,-és középvállalkozások projektjei kapnak támogatást, amelyekben

- a pályázó vállalja olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdő alkalmazását, aki 25 év alatti, első szakképesítését szerezte nappali tagozatos oktatásban, és saját szakmájában még nem dolgozott. A foglalkoztatás olyan munkakörben történhet, amelynek betöltésére a pályakezdőt megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti.
- a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő legalább 4,5 hónap kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban.
- a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert, aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepkört tölt be a tapasztalatokkal még nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

Az igényelhető támogatás mértéke de minimis támogatásra jogosultak esetében:
- gyakornok 9 havi bérköltségének 90-100%-a minimum a garantált bérminimum, maximum a garantált bérminimum 1,5-szerese járulékokkal növelve, új státusz létrehozása esetén
- 9 hónapig gyakornokok száma x havi 54.000 Ft támogatás a mentor havi költségei és általános adminisztratív havi költségekre
- eszközbeszerzés, felújítás összesen maximum a fentiek összegének 25%-a.

A gyakornoki programot tartalmazó Pályázati Felhívás és a Projekt Adatlap a Széchenyi2020 honlapról letölthető: