Visszatérés a weboldalhoz

VIZSGAFELÜGYELŐI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

VIZSGAFELÜGYELŐI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2020. november 6. | Általános hír

 

 

Felhívás
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott

ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI NÉVJEGYZÉKBE

történő jelentkezésre


A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.
A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) általa kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

· az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
· a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
· kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe tartozó 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:· szakmai önéletrajz,
· iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
· kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van)
· vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata)
· legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 db ajánlás)szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.


vizsgafelügyelő_pályázati adatlap_ÚJ.doc
Vizsgafelügyelői pályázathoz_ szakmajegyzék.pdf
oneletrajz_minta.doc
GDPR_adatvédelmi tájékoztató_vizsgafelügyelői pályázathoz_PMKIK.pdfAmennyiben a pályázó rendelkezik

pedagógiai végzettséggel, és/vagy
szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

A pályázat benyújtásának határideje


A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik.
A bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara címére: PMKIK 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek három évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről 1.8. pontja továbbra is érvényben van. Tehát az állami fenntartású intézményekhez (SZC tagintézmények) továbbra sem delegálható olyan személy, aki a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, mivel a vizsgaszervező intézmény nem tud vele megbízási szerződést kötni.A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

 

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Patonay-Ilk Nikoletta

vizsgadelegáló referens

E-mail: ilk.nikoletta@pmkik.hu Tel.: 70/333-0410


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

 

2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)

 

2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124.

TELEFONSZÁM: 23/522-806, 23/517-996, mobil: 70/331-3796, 30/397-7938

E-mail: pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu,  zeman.maria@pmkik.hu

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00