Visszatérés a weboldalhoz

Tájékoztató a szakképzést érintő, 2016. szeptember 1-től életbe lépő törvényváltozásokról

Tájékoztató a szakképzést érintő, 2016. szeptember 1-től életbe lépő törvényváltozásokról

Tájékoztató a szakképzést érintő, 2016. szeptember 1-től életbe lépő törvényváltozásokról

2016. augusztus 30. | Általános hír

Az Országgyűlés egységes oktatási csomag keretében tárgyalta többek között a szakképzésről, valamint a szakképzési hozzájárulásról szóló törvények módosítását, az erről szóló Az oktatás szabályozására vonatkozó és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi LXXX. törvény 2016. június 23-án jelent meg a Magyar Közönyben, és valamennyi változás egységesen 2016. szeptember 1-jén lép életbe.

Fő változások:

1. A főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők által kötött tanulószerződések kezelése

1.1. A főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzők által a 9. évfolyamon kötött tanulószerződések automatikusan megszűnésre kerülnek a 9. évfolyam tanévének végén, hogy a tanulóknak lehetőségük legyen a 9. évfolyam után más, nem főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzőnél folytatni a gyakorlatot. [Szt. 42. § új (2a) bekezdése].

 

Tehát a főtevékenységként gyakorlati képzést folytatóknál a 2016.09.01-től beiskolázásra kerülő tanulók Tanulószerződései a tanév végén automatikusan meg fognak szűnni, és a tanulóknak másik gyakorlati képzőhelyre kell menniük (kivéve, ha a kamara igazolást állít ki a főtevékenységű gyakorlati képzőnél a tanulók további foglalkoztatására).

 

1.2. A főtevékenységként gyakorlati képzést folytató képzőket érintő másik módosítás szerint e képzők egyidejűleg legfeljebb 12 tanulószerződéses tanulót fogadhatnak, kivéve, ha a gazdasági kamara igazolja, hogy más, nem főtevékenységű gyakorlati képzőnél nem tudja elhelyezni a tanulót. [Szt. 42. § új (6) bekezdése]. A 12 fős szabály az egyidejűlegtanulószerződéssel rendelkező tanulókra vonatkozik (együttműködési megállapodással ott lévő tanulókra nem), összesen értendő (nem tanműhelyenként és nem szakmánként). A változás célja, hogy valós munkakörülmények között sajátítsák el a tanulók a szakmát, ne pedig egy izolált környezetben.

 

Tehát, ha egy főtevékenységesnek több tanműhelye is van, akkor is összesen 12 tanuló lehet majd nála egyidejűleg. Azoknak a főtevékenységű gyakorlati képzőnek, akiknek 2016. szeptember 1-jén 12-nél több tanulószerződéses tanulójuk van, nem kell lecsökkenteni 12-re a tanulószerződéseket, újat azonban nem köthetnek egészen addig, amíg a tanulószerződés-szám le nem csökken 12-re, és ezt követően is legfeljebb 12 tanulószerződéses tanulóval foglalkozhatnak, kivéve, ha kamara igazolja, hogy más, nem főtevékenységű gyakorlati képzőnél nem tudja elhelyezni a tanulókat.

 

2. A záróvizsgák előtt a szakképző iskolák vizsgára felkészítő iskolai gyakorlati képzést szervezhetnek a Tanulószerződéses diákoknak (ez az ún. 5%-os kiegészítő képzés)

2.1. A szakképző iskola befejező évfolyamán szakmai vizsgára való felkészülés céljából, ha a tanulószerződéses tanuló (vagy szülője), vagy a gyakorlati képző kezdeményezi, és az iskola igazgatója is így dönt, akkor a teljes gyakorlati képzési idő 5%-a erejéig a tanuló a gyakorlatot az iskolában egybefüggő gyakorlat keretében töltheti le.

 

Tehát ilyen kiegészítő képzésre, nem automatikusan kerülhet sor, csak kérelemre (a tanuló, a szülő és a gyakorlati képző nyújthatja be, az iskola igazgatója vagy a kamara nem), ill. akkor, ha a szakképző igazgatója a döntését is meghozza erre vonatkozóan. Az ilyen kiegészítő képzés célja a tanuló szakmai vizsgára való felkészítése, tehát ennek az indoknak szerepelnie kell a kérelemben.

 

2.2. Az 5%-os kiegészítő képzés teljesítési megbízotti konstrukciójának elszámolása

A 2.1. pontban bemutatott kiegészítő képzés esetén teljesítési megbízotti megállapodást kell kötnia tanulószerződést kötő vállalkozás és az iskola között. Az 5%-os átirányítás esetén a teljesítési megbízottat (iskolát) a gyakorlati képzési normatíva arányos része illeti meg, de ezt a hozzájárulásra kötelezett által a tanulónak fizetett juttatás összegével csökkentett normatívából kell számítani. [Szht. 8. § új (5a) bekezdése]. Ehhez kapcsolódóan kiegészül a teljesítési megbízotti megállapodás is egy új elemmel: fel kell benne tüntetni „a gyakorlati képzéssel összefüggésben a teljesítési megbízottat megillető díjazás” mellett a 8. § „(5a) bekezdésben meghatározott összeget” is. [Szht. 8. § (6) bekezdésének módosult g) pontja]

 

3.  A felnőttoktatásban tanulók számára felére csökkenthető a képzési idő

A felnőttoktatás esti munkarendje szerint folyó képzésben a szakképzési évfolyamok OKJ-ban meghatározott száma a felére csökkenthető.

Tehát az iskolai rendszerű képzésben, de csak az esti munkarendben, az egyébként két éves képzések akár egy év alatt is megszervezhetők lesznek.[Szt. 33. § új (7) bekezdése]

 

4. Az Ún. Egyéb szervezetek (kórházak, önkrormányzatok stb.) ismét vehetnek át forrást a szakképző iskolától az együttműködési megállapodás alapján folyó gyakorlat költségeinek fedezésére.[Szt. 84. § módosult (4) és új (4a) bekezdése]

 

5. A középszintű szakmai ágazati érettségi lehetősége

Kiegészült ki a szakképzési törvény a középszintű szakmai ágazati érettségi lehetőségével, ennek követelményei már kidolgozás alatt állnak. Ennek hiányában ugyanis 2017 tavaszán csak emelt szintű szakmai érettségit lehetett volna tenni. [Szt. 2. § módosult 40. pontja]

 

6. A nyári gyakorlatra fizetendő juttatás pontosítása

Egyértelműsítésre került, hogy amennyiben a (nyári) összefüggő szakmai gyakorlatra nem külső helyen, hanem iskolai tanműhelyben kerül sor, akkor az iskolának nem kell tanulói pénzbeli juttatást fizetnie a tanulónak. [Szt. 63. § módosult (1) bekezdése]


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8749

 

ÜGYELETET TARTUNK

HÉTFŐ 11:00 - 15:00

KEDD-CSÜTÖRTÖK

09.00 - 15.00

PÉNTEK

09.00 - 12.00

 

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8560, mobil: 30/397-7938

ÜGYELETET TARTUNK

KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-996, mobil: 30/397-7938

23/517-997

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00