Visszatérés a weboldalhoz

Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról

Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról

2020. március 10. | Általános hír

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

A képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készülhetnek fel a gyakorlati oktatók, amely ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.

Bemeneti követelmény:

· az oktatni kívánt szakiránynak megfelelő szakmai képzettség és a

· minimum 5 év szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása.

A bemeneti követelmények teljesülése esetén, a gyakorlati képzőhely feladata, olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató delegálása, aki:

· szakmailag elhivatott

· magas színvonalon műveli szakmájat

· alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,

· szakmai tudását képes átadni és

· személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze:

· 25 óra elmélet (3 nap) és

· 25 óra tréning (3 nap).

1. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.

2. A tréning szakasz során életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

3. A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy on-line vizsga a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga részben támogatott, a jelentkezőnek egy 20%-os (22.860 Ft-os) önrészt kell befizetni.

A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a területi kamaráknál a jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes. Az induló képzésekről, a képzések intenzitásáról a területileg illetékes Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara ad tájékoztatást.

Felelős munkatárs:

Gál Nikoletta
gyakorlati oktatói referens / duális képzési tanácsadó

Tel: 06-70/4420-637
E-mail: gal.nikoletta@pmkik.hu

 

Mellékletek:

 

JEL. Munkáltatói igazolás minta GYOK.docJEL. Munkáltatói igazolás minta GYOK.doc

JEL. NYILATKOZAT Büntetlenségről.docJEL. NYILATKOZAT Büntetlenségről.doc

Jelentkezéshez DOKUMENTUMOK+OEP.docxJelentkezéshez DOKUMENTUMOK+OEP.docx

JELENTKEZÉSI LAP GYOK_.docxJELENTKEZÉSI LAP GYOK_.docx


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8749

 

ÜGYELETET TARTUNK

HÉTFŐ 11:00 - 15:00

KEDD-CSÜTÖRTÖK

09.00 - 15.00

PÉNTEK

09.00 - 12.00

 

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8560, mobil: 30/397-7938

ÜGYELETET TARTUNK

KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-996, mobil: 30/397-7938

23/517-997

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00