Visszatérés a weboldalhoz

Pályázati felhívás Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre

Pályázati felhívás Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre

2018. november 21. | Általános hír

Pályázati felhívás

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) pályázatot hirdet megyei
Szakmai vizsgabizottsági tagi névjegyzékébe történő felvételre1. A pályázati kiírás célja:

A szakképzésről szóló, többszörösen módosított 2011. évi CLXXXVII. törvény (14.; 15. §) alapján a gazdasági kamara, a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai szervezetekkel együttműködve ellátja a(z)
- Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést nyújtó állami szakmai vizsgák vizsgabizottságaiba történő kamarai tag(ok) delegálását. 

- Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 szakképesítésben nyújthatja be pályázatát.

A törvényi előírások végrehajtása céljából a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot ír ki a Szakmai Vizsgabizottsági Tagi Névjegyzékbe való felvételre/a tagság meghosszabbítására, bővítésére és módosítására.

2. A pályázat beadásának formai feltételei:

A névjegyzékbe való bekerülés iránti kérelmet a kiírás mellékletében megjelentetett adatlapon kell benyújtani, a mellékletek hiánytalan csatolásával. Az adatlap minden pontját kérjük kitölteni.

3. A pályázaton történő részvétel feltételei:

A pályázati adatlapon megjelölt szakképesítésnél/szakképesítéseknél/szakmacsoportoknál a jogszabályi előírásoknak megfelelő szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat az alábbiak szerint:

Ø Minimális feltételek:
- szakirányú főiskolai vagy egyetemi diploma és öt éves szakmai gyakorlat az adott
szakmacsoportban, vagy
- szakmai és középiskolai végzettség, vagy mesterlevél, továbbá öt éves szakmai
gyakorlat az adott szakképesítésben, vagy 
- szakirányú végzettség, valamint 10 éves szakmai gyakorlat az adott szakterületen,
Előnyben részesítjük, aki vállalkozói gyakorlattal rendelkezik.
- regisztrált/önkéntes/pártoló PMKIK tag, vagy ilyen vállalkozás foglalkoztatottja
- büntetlen előélet

Ø A pályázatok elbírálásánál előnyben részesül, az a személy, aki 

- szerepel az országos vizsgaelnöki, szakmai szakértői, felnőttképzési szakértői, mestervizsga elnöki, szintvizsga elnöki névjegyzékben (adott szakterületen/szakképesítésekben),
- szakmai vizsgáztatási ismeretekkel rendelkezik, 
- legalább alapfokú pedagógiai ismeretekkel rendelkezik,
- egyéni vállalkozó, cég vagy gazdasági társaság tulajdonosa, alkalmazottja
- a pályázatban megjelölt szakképesítések szakterületein aktív tevékenységet gyakorol vagy oktatóként tevékenykedik 

Ø A pályázathoz az alábbi dokumentumok csatolása szükséges: 

- iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló, okiratok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz,
- önkéntes/pártoló kamarai tagság igazolása, ha ilyennel rendelkezik,
- vizsgaelnöki, vagy szakmai szakértői névjegyzékben való szereplés esetén annak igazolása (kinevezés másolata)
- legalább egy gazdasági kamarai tagtól, vagy szakmai szervezettől származó szakmai ajánlás,
- adatlap melléklete/i a megpályázott területnek megfelelően (1. számú melléklet)
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez (2. számú melléklet)
- a pályázó nyilatkozata a büntetlen előéletéről (3. számú melléklet)
- pályázó nyilatkozata a szakmai záróvizsgával kapcsolatos összeférhetetlenségéről (4. számú melléklet)
- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány másolata


4. A pályázat benyújtásának határideje, módja, az elbírálás folyamata:

A pályázatok beadása folyamatos.
A pályázatokat egy eredeti példányban, postai úton kérjük benyújtani.
A pályázatok bírálata évente kettő alkalommal történik. 
A pályázatok értékelését a területi Kereskedelmi és Iparkamarák Elnöksége vagy az elnökség egyetértésével az Oktatási Bizottsága végzi.

A névjegyzékbe kerülésről a pályázó a bírálatot követően 30 napon belül elektronikus úton ÉRTESÍTÉST kap a területi kamarától, mely a kiállítás időpontjától számított öt évig érvényes.


5. A pályázatokat az alábbi címre kérjük benyújtani:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK)
2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124.

A borítékon kérjük, a következőket tüntesse fel: „Pályázat – Vizsgabizottsági tagságra”

6. A névjegyzékbe kerülő vállalja:

- a kamara által szervezett – a feladattal összefüggő – módszertani, szakmai felkészítéseken, továbbképzéseken részt vesz. 
- a megpályázott területe(ke)n – előzetes egyeztetést követően – a „Megbízás” szerinti vizsgán részt vesz, és a tevékenységgel kapcsolatos jogszabályi és dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
- a személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi az illetékes területi kamara felé, vagy személyesen módosítja a Pest Megyei Kormányhivatal elektronikus vizsgáztatási felületén
- az érvényességi idő lejárta után a névjegyzékbe történő újbóli felvétel/meghosszabbítás a pályázó felelőssége

A vizsgáztatással kapcsolatban bővebb információ a pmkik.hu (szakképzés/ előadások, kiadványok) honlapon található.

Bővebb információ kérhető: Tóth Ferenc toth.ferenc@pmkik.hu Tel.: 70/320-0264INFORMÁCIÓ ÉS PÁLYÁZATI ADATLAP A SZAKMAI VIZSGABIZOTTSÁGI TAGI KAMARAI PÁLYÁZATHOZ
letölthető dokumentum
Szakmai vizsgabizottsági tagi kamarai pályázat.docSzakmai vizsgabizottsági tagi kamarai pályázat.doc

 

 

 


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8749

 

ÜGYELETET TARTUNK

HÉTFŐ 11:00 - 15:00

KEDD-CSÜTÖRTÖK

09.00 - 15.00

PÉNTEK

09.00 - 12.00

 

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8560, mobil: 30/397-7938

ÜGYELETET TARTUNK

KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-996, mobil: 30/397-7938

23/517-997

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00