Visszatérés a weboldalhoz

Mestervizsga bizottsági elnöki pályázat

Mestervizsga bizottsági elnöki pályázat

2018. február 13. | Mesterképzés

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) értelmében 2018. február 9-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. A pályázat feltételei a következők:

1. Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi),

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,

e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
f) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,
g) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt, VAGY – amennyiben nem volt módja ilyen továbbképzésen, eseményen részt venni – nyilatkozik arról, hogy az erről szóló igazolást, dokumentumot a pályázat beadási helye szerint illetékes területi kamaránál legkésőbb 2019. március 1-ig pótlólag benyújtja.
2. Pályázni az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzat 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:

a) iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata, b) szakmai önéletrajz,
c) kamarai tagság igazolása,
d) legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás,
e) szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,
f) a pályázó nyilatkozataarra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
g) pályázó nyilatkozataarról, hogy büntetlen előéletű,

h) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan elvégzett szakmai továbbképzéseken, szakmai ismereteket megújító képzéseken, tanfolyamokon, eseményeken (például szakmai kiállítás, vásár, bemutató, workshop stb.), tréningeken történő részvétel dokumentált igazolása, publikációk, konferenciák listája, részvételi igazolása, VAGY az 1. g) pontban részletezett nyilatkozat*.Fentieken kívül a pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó még*:

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy magára nézve kötelezően vállalja, hogy
legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad.

*(fenti nyilatkozatok egy dokumentumban is megtehetők az MKIK által rendelkezésre bocsátott sablon kitöltésével)Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra, dokumentumok utólagos csatolására az MKIK MMSZ értelmében semmilyen lehetőség sincs.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok hiánytalan csatolását követően az MKIK MMSZ 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a

PMKIK 2045 Törökbálint, Kazinczy F. u. 124/B. címre kérjük leadni személyesen vagy postán eljuttatni a 2018. február 22-ei beérkezési határidőig.

A pályázatokat a területi kamara továbbítja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a 2018. március 1-jei határidőig.


A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a területi kamarákat.

Budapest, 2018. február 5.

Dunai Péter főtitkár


Letölthető mellékletek:
MKIK_Mesterképzési_és_Mestervizsga_Szabályzat_2_melléklet_elnöki_pályázati_adatlap.doc
Nyilatkozat-SABLON.docx

pályázat


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8749

 

ÜGYELETET TARTUNK

HÉTFŐ 11:00 - 15:00

KEDD-CSÜTÖRTÖK

09.00 - 15.00

PÉNTEK

09.00 - 12.00

 

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)

 

2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124.

TELEFONSZÁM: 23/522-806, 23/517-996, mobil: 70/331-3796, 30/397-7938

E-mail: pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu,  zeman.maria@pmkik.hu

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00