Visszatérés a weboldalhoz

Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése

Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése

2021. március 3. | Általános hír

Az új szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.] a korábbi évek gyakorlatát követve változatlanul előírja a duális képzőhelyként működő képzőközpontok, illetve gazdálkodó szervezetek közhiteles nyilvántartásban történő vezetését (új Szkt. 82.§). A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

Ennek értelmében azoknál a képzőhelyeknél, illetve gazdálkodó szervezeteknél, amelyek szakképzési munkaszerződéssel vagy tanulószerződéssel (2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén) a jövőben tanulót kívánnak foglalkoztatni, az illetékes területi gazdasági kamara hatósági eljárás keretében a szakképző iskolák közreműködésével előzetesen vizsgálja a gyakorlati képzés jelenleg hatályos jogszabályokban rögzített feltételeinek meglétét (nyilvántartásba vételi eljárás).

Amennyiben a duális képzőhely a régi szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény [régi Szkt.] kikötései alapján már szerepel a nyilvántartásban, tehát tanulószerződés, vagy szakképzési munkaszerződés alapján már foglalkoztat tanulót (a nyilvántartásba-vételi eljárás 2020. január 1. előtt megtörtént), úgy ezeknél a képzőhelyeknél a területi gazdasági kamara 2022. augusztus 31. napjáig hivatalból, hatósági eljárás keretében felülvizsgálja az új Szkt.-ben meghatározott feltételek fennálltát.

A felülvizsgálat alapvetően a szakirányú oktatás szakmai és hatósági ellenőrzésére terjed ki (szakirányú oktatás hatósági ellenőrzése). Ennek keretében szükséges vizsgálni azt is, hogy a 2020. január 1-től átalakuló szakképzési rendszerben hangsúlyossá váló minőségirányítási feladatok ellátása megvalósul-e. Az új Szkt. 19.§ (3) bekezdésében meghatározott minőségirányítási rendszer hiányában a duális képzőhelyeknek lehetőségük van a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszernek (Kamarai Minőségi Szempontrendszer, vagy rövidített nevén: KAMSZER) történő megfelelés útján eleget tenni az erre irányuló jogszabályi kötelezettségnek.

Amennyiben egy nyilvántartásba vett duális képzőhelyen az adott szakmában az utolsó ellenőrzés időpontja és a szakképzési munkaszerződés/tanulószerződés kötés között több, mint 2 naptári év telik el, a területi gazdasági kamara ún. megújító hatósági ellenőrzést folytat le. A megújító hatósági ellenőrzés eljárásrendje megegyezik a szakirányú oktatás hatósági ellenőrzésének folyamatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzés során a nyilvántartásba vételi eljárás során vizsgált feltételek is ellenőrzésre kerülnek.

Kapcsolat: szakkepzes@pmkik.hu

Kapcsolódó dokumentumok:


A) Nyilvtartásba vételi_kérelem_2021.docx
mir-nyilatkozat-pmkik.docx
Kamarai-Minosegi-Szempontrendszer.pdf
A-Kamarai-Minosegi-Szempontrendszer-mellekletei.docx

utmutato-kepzesi-program-keszitesehez-dualis-kepzohelyek-szamara-1.pdf
Adatváltozás bejelentő.docx

TSZ_sablon_2020.docx
SZMSZ-MINTA-2020-1.docx


Hasznos weboldalak:

Tájékoztató a duális képzésről:
https://tanuloszerzodes.hu/reader/

Képzési és kimeneti követelmények, programtervek:
https://szakkepzes.ikk.hu/

Képzőhely kereső és normatíva kalkulátor:
www.tanuloszerzodes.hu

Gyakorlati képzés letölthető dokumentumai
https://mkik.hu/gyakorlati-kepzes-letoltheto-dokumentumai