Visszatérés a weboldalhoz

Az EMMI közleménye a szakképzési közismereti tantervekről

Az EMMI közleménye a szakképzési közismereti tantervekről

Az EMMI közleménye a szakképzési közismereti tantervekről

2016. augusztus 26. | Általános hír

Közvetlenül a tanév megkezdése előtt a szakképzési intézmények igazgatói még nem tudják, milyen tantárgy-felosztást készítsenek, és hány pedagógussal számoljanak. Egységes természettudományos képzés lesz, de még nem jelent meg a végleges kerettanterv. Az EMMI 2016. augusztus 12-én közleményben adott tájékoztatást arról, hogy a 2016/2017. évi tanévben az új szakképzési intézményi és oktatási rendszer, valamint az Országos Képzési Jegyzék módosítása alapján a közismereti kerettantervek is módosulásával kapcsolatban.


Rövidesen indul az új rendszer az oktatásban, innentől kezdve a szakmunkásképzőt szakközépiskolának, a szakközépiskolát pedig szakgimnáziumnak nevezik. A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően különböző változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai, mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok esetében különbözik, ezért a kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és ebből adódóan az intézmények helyi tantervei szabályozzák.


A kerettantervben a komplex természettudomány új tantárgyként kerül bevezetésre amely a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismereteket tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. A tantárgy tanári, módszertani segédanyagai a tanév során a Nemzeti Köznevelési Portálon lesznek elérhetők. A tantárgy oktatásának módszertanáról felkészítőt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szeptembertől kezdődően Budapesten és vidéken is egyaránt tartani fog.


A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításának kihirdetéséig az alábbi-a várható rendeletmódosítással megegyező- mellékleteket kell a helyi tanterv elkészítése során alkalmazni:
 

Köznevelési Hídprogram kerettanterve  
·         A program célja, hogy a pedagógiai programcsomag által kínált komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel segítséget nyújtson a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek, kompetenciák megszerzéséhez. A kerettanterv a Nemzeti alaptantervet és a tanulók sajátos fejlesztési szükségleteit figyelembe véve öt kompetenciaterületet emel ki úgy, hogy az ezekre épülő modulok a Nat valamennyi fejlesztési feladatára tekintettel vannak.

 

Kerettanterv a szakiskolák számára
·         Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. A kerettanterv közismereti tartalma nem, csak az iskolatípus megnevezése módosult, azonban a szakmai elméleti és gyakorlati oktatásra vonatkozó kerettantervi változásokat a helyi tantervben szükséges átvezetni. A szakképzési kerettantervek a www.nive.hu oldalról tölthetők le. A kerettanterveket felmenő rendszerben kell alkalmazni, azaz a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kell bevezetni.

 

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára
·         A tantárgyi struktúrát a kerettanterv – az eltérő szakképzési irányoknak megfelelően – 8 különböző változatban közli. A helyi tantervben a tantárgyak kötelező óraszámát a szakmabesorolásnak megfelelő változat alapján kell meghatározni. A tantárgyak kerettantervében megjelölésre kerültek a tantárgyak összekapcsolásának lehetséges pontjai, mivel azonban a tantárgyi struktúra az egyes szakmacsoportok esetében különbözik, ezért a kapcsolódási pontok értelemszerűen különbözőképpen valósulnak meg, és ebből adódóan az intézmények helyi tantervei szabályozzák.
·         A szakgimnáziumok 9–12. évfolyama számára szóló kerettantervben a 2016/2017. évi tanévtől kerül bevezetésre új tantárgyként a komplex természettudomány tantárgy, amelyet a tanulók a 9. évfolyamon heti három órában (évi 108 óra) tanulhatnak. A kerettanterv tervezete elérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) kerettanterv.ofi.hu oldalán. Az új tantárgy oktatását szeptember elsejétől a biológia, vagy fizika, vagy kémia, vagy földrajz szakos tanár szakképzettséggel rendelkező pedagógusok végezhetik.
Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára
·         Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, a további két évfolyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés. Utóbbi megteremti a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés lehetőségét is.
·         A szakközépiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze a tanulók képességeit, motivációit azegész életen át tartó tanuláshoz;beépítse a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tudásértelmezést,és ennek megfelelően az egész tanítási-tanulási folyamatot a szakmatanuláshoz nélkülözhetetlenkompetenciák fejlesztésének szolgálatába állítsa.
 

Mellékeljük:
·          Az EMMI közleményét a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet várható módosításáról, a Köznevelési Hídprogram, a szakiskolák, a szakgimnáziumok 9–12. évfolyama és a szakközépiskolák 9–13. évfolyama kerettantervét

EMMI KOZLEMENY SZAKKEPZESI VALTOZASOKROL.PDF

SZAKGIMNAZIUMI_KERETTANTERV.PDF

SZAKKOZEPISKOLAI_KERETTANTERV.PDF

SZAKISKOLAI KERETTANTERV.PDF

KOZNEVELESI_HIDPROGRAM.PDF

 


Hírlevélre felíratkozás

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás

 

Tanulószerződések, együttműködési megállapodások ügyintézése, tanulófoglalkoztatással kapcsolatos kérdések megválaszolása


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8749

 

ÜGYELETET TARTUNK

HÉTFŐ 11:00 - 15:00

KEDD-CSÜTÖRTÖK

09.00 - 15.00

PÉNTEK

09.00 - 12.00

 

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-987

23/517-989

23/517-990

23/517-991

23/517-992

23/517-993

23/517-994

 

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐ:

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00

 


MESTERKÉPZÉS, MESTERVIZSGÁZTATÁS (Lehetőleg előre egyeztetett időpontban)


IRODÁK:

1. 1056 BUDAPEST, VÁCI UTCA 40. IV. EMELET

TELEFONSZÁM: 317-8560, mobil: 30/397-7938

ÜGYELETET TARTUNK

KEDD ÉS CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

 

2. 2045 TÖRÖKBÁLINT, KAZINCZY F. U. 124/B

TELEFONSZÁM: 23/517-996, mobil: 30/397-7938

23/517-997

HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK

8.30-15.00

PÉNTEK

8.30-12.00