Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Visszatérés a weboldalhoz

Napelem-pályázatok gazdálkodó szervezetek részére

Napelem-pályázatok gazdálkodó szervezetek részére

Napelem-pályázatok gazdálkodó szervezetek részére

2015. május 29.

A 2014-2020-as ciklusban elsősorban a KEHOP és a GINOP keretei között várhatók cégek részére olyan kiírások, melyekben napelemes rendszerek telepítésére lehet pályázni. A megújuló energiaforrások támogatása nagy hangsúlyt kap a következő ciklusban, ezt tovább erősítik az ország Nemzeti Reform Programjának vállalásai is. Akik tehát napelemes rendszert szeretnének telepíteni, azok nagy támogatottságra számíthatnak.
A következőkben a két pályázati ttípusról olvashat. 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP)

 A 2014-2020-as időszakra vonatkozó Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a magyar gazdaság növekedését szolgálja. A program egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot. Ehhez szükséges egyrészt új munkahelyek létesítése, másrészt a munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztése. A fejlesztések fő céljait, stratégiáját és a nemzeti fejlesztési célt az ún. Partnerségi Megállapodás, jelöli ki. A Partnerségi Megállapodás általános célkitűzése a fenntartható növekedés, a magas hozzáadott értékű termelés és a foglalkoztatás bővítése, melyek elérésére a kormány öt nemzeti prioritást jelölt ki:

 •  A gazdasági szereplők versenyképességének javítása és nemzetközi szerepvállalásuk fokozása
 •  A foglalkoztatás növelése a gazdasági növekedés elősegítése révén és a társadalmi felzárkóztatás   révén
 •  Az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése
 • A társadalmi felzárkózási és népesedési kihívások kezelése
 • A gazdasági növekedést segítő helyi és térségi fejlesztések megvalósítása

 A támogatásokkal szemben ugyanakkor a felújítások ösztönzésének lehetséges és egyszerűbb eszköze lehet az adókedvezmény. A természetvédelmi stratégiai tervezés alapján megvalósított, megfelelően kivitelezett és későbbiekben a megfelelően fenntartott rekonstruált élőhelyek jelentős ökológiai, természetvédelmi eredményekhez vezetnek, emellett hozzájárulhatnak a klímaalkalmazkodáshoz. A GINOP kiemelt célcsoportja a magyar Kormány és az Európai Unió újraiparosítási stratégiájával összhangban a termelő szektor vagy más néven feldolgozóipar.

Az alapanyag- és energiahatékonyság javítása és az alacsony károsanyag-kibocsátás biztosítása szintén kiemelt uniós cél a vonatkozó beruházási prioritás értelmében, ezért az örökölt, elavult és rendkívül alacsony energiahatásfokú hazai épületállomány felújítása is részben GINOP forrásokból történik. A lakosság a közösségi szabályok értelmében visszatérítendő támogatások keretében részesülhet támogatásban a lakóépületek energiahatékonyságának javítása érdekében. Mindezek hozzájárulnak Magyarország és az EU külső energiafüggésének csökkentéséhez is.

 A GINOP 6. pontjában meghatározott célokban a napelem nagy támogatásra számíthat az alábbiak értelmében:

 6. prioritás: A vállalkozói szektor versenyképességének erősítése a közvetlen energiaköltségek összesített csökkentésével az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazásának növelése által.

 Várható intézkedések:

Épületek energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása

 • Gazdasági-termelési folyamat energiahatékonysági korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása
 Lehetséges kedvezményezettek:
 •  Az alacsony energiahatékonyságú infrastruktúrával rendelkező KKV-k minden konvergencia régióban.

KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM (KEHOP)

Az Európa 2020 Stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés elérésének alappilléreiként, a klíma- és energiapolitika területén három fő célkitűzést fogalmazott meg 2020-ig: az üvegházhatású gázok 20%-os csökkentését az 1990-es szinthez képes, a megújuló energiaforrások felhasználásának 20%-ra történő növelését a teljes energiafogyasztáson belül, valamint 20%-os energiahatékonyság-javulást.

Magyarország Nemzeti Reform Programjában vállalta, hogy az EU emisszió-kereskedelmi rendszerén kívül az üvegházhatású gázok kibocsátását (2005-ös szinthez képest) legfeljebb 10%-al növeli, a megújuló energiaforrások részarányát 14,65%-ra emeli, valamint 10%-os teljes energia megtakarítást ér el 2020-ig.

A KEHOP valamennyi fejlesztési terület és beavatkozási irány esetében az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő céloknak kell érvényesülnie:

 • a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása,
 • az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása,
 • a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése,
 • egészséges és fenntartható környezet biztosítása.
 

A KEHOP prioritástengelyei:

1.prioritás: A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás

2.prioritás: Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

3.prioritás: Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

4.prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések

5.prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

6.prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

7.prioritás: Technikai segítségnyújtás

A KEHOP 5. és 6. prioritásában meghatározott célokban a napelem nagy támogatásra számíthat az alábbiak értelmében:

5. prioritás: Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása

Várható intézkedés:

 • a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése
 Lehetséges kedvezményezettek:
 • társaságok, mint megújuló energiát előállító erőműveket létesítők,
 • villamos energia-termelői engedélyesek,
 • gazdasági társaságok
 Várható intézkedések:
 • épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások alkalmazásának kombinálásával,
 • illetve új közel zéró szén-dioxid kibocsátású épületek létesítése.
 Lehetséges kedvezményezettek:
 •  lakosság,
 • központi költségvetési szervek,
 • nonprofit szektor (kivéve önkormányzat),
 • közszolgáltatást végző gazdasági társaságok.
 • Várható intézkedés:
 • az energiatudatosság növelése komplex szemléletformálási programok megvalósításán keresztül.
 • Lehetséges kedvezményezettek:
 • nonprofit szektor,
 • önkormányzatok, központi költségvetési szervek,
 • oktatási intézmények,
 • lakosság,
 • gazdasági társaságok.

6. prioritás: Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

 Várható intézkedések:

 • a megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló beruházások finanszírozáshoz való hozzájutásának elősegítése,
 • az energiahatékonysági fejlesztések finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása.

Lehetséges kedvezményezettek:

 • országos fiókhálózattal rendelkező pénzügyi közvetítők.

Forrás: Tiszta Energiák


Hírek

Exportfejlesztési Pályázati Programot hirdet a KKM

2020. január 30. | Általános hír

    Export Hírlevél AZ EXPORT NÖVELÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG EXPORTFEJLES...
Exportfejlesztési Pályázati Programot hirdet a KKM structure-content-more-text

Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat

2019. január 9. | Általános hír

A Kormány két éve 80 milliárd forintos keretet hozott létre a Pest megyei fejlesztések támogatására.  Ennek keretében a Pénzügyminisztérium 2019. január 4-én meghirdette a  „Mikro-, ki...
Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázat structure-content-more-text

Megjelent a Pest megyei kkv-k telephelyfeltételeinek javítását segítő pályázat

2018. április 6. | Általános hír

A Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítását támogató pályázati felhívás jelent meg 4,5 milliárd forint értékben - mondta az MTI-nek Rákossy Balázs, a Nemzetgazda...
Megjelent a Pest megyei kkv-k telephelyfeltételeinek javítását segítő pályázat structure-content-more-text

Pályázati lehetőség KKV-k eszközbeszerzésére

2018. január 11. | Általános hír

Megjelent a Pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközberuházásait támogató pályázati felhívás 4,5 milliárd forintos keretösszeggel. Pályázni 2018. január 31-től lehet.  A kiírás c...
Pályázati lehetőség KKV-k eszközbeszerzésére structure-content-more-text

Pályázati kiírás - 1330/KIV/2017 - szennyvízhálózat kialakítására

2017. július 11.

Mellékletben található a szennyvízhálózat kialakítására vonatkozó pályázati kiírás (Straseni, Moldova).
Pályázati kiírás - 1330/KIV/2017 - szennyvízhálózat kialakítására structure-content-more-text

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében

2016. május 17. | Általános hír

„Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében" FELFÜGGESZTVE!!!!!! Megjelent A Széchenyi 2020 keretében a „Mikro-, kis- és középvállalkoz...
Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében structure-content-more-text

Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram

2016. június 2. | Általános hír

A nulla százalékos kamat mellett igényelhető visszatérítendő támogatás a KKV-szektorban működő vállalkozásoknak nyújt segítséget, köztük olyanoknak is, amelyek eddig kiszorultak a finanszírozásból. ...
Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram structure-content-more-text

Pályázati felhívás a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére

2017. május 16. | Általános hír

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) k étfordulós pályázatot hirdet a  „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére     1. A pályázat célja  ...
Pályázati felhívás a „MAGYAR KÉZMŰVES REMEK” elismerő cím elnyerésére structure-content-more-text

Felhívás - 796/KIV/2017-Tenderkiírás a magyar finanszírozású FAO projekt keretében - Moldova

2017. április 11. | Általános hír

Tenderkiírás a magyar finanszírozású FAO projekt keretében - Moldova Mellékletben található a Moldovában a magyar támogatással megvalósuló FAO projekt keretében meghirdetett tenderkiírás: Magyaror...
Felhívás - 796/KIV/2017-Tenderkiírás a magyar finanszírozású FAO projekt keretében - Moldova structure-content-more-text

Felhívás - 719/KIV/2017-Tender - Moldova

2017. április 11. | Általános hír

  Mellékletben megtalálható a Festelita és Marianca de Jos településeket összekötő közút megépítésére vonatkozó pályázati kiírás, melyet Magyarország Nagykövetsége, Chisinau, Szilágyi Mátyás ...
Felhívás - 719/KIV/2017-Tender - Moldova structure-content-more-text

Invitation to the 10th Investment Forum/ 24-25th April 2017/ Tarnów, South Poland

2017. április 11. | Általános hír

A Krakkói Főkonzulátushoz beérkezett  pályázati lehetőségre szeretném felhívni figyelmét, amelyet a varsói központú Keleti Tudományok Intézete, a Krynicai Gazdasági Fórum főszervezője küldött me...
Invitation to the 10th Investment Forum/ 24-25th April 2017/ Tarnów, South Poland structure-content-more-text

"Együtt a munkavégzés biztonságáért a munkavédelmi képviselőkkel" című pályázat

2017. április 7. | Általános hír

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   Tisztelt Partnerünk! A Nemzetgazdasági Minisztérium a 2016. szeptember 01-én meghirdetett „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” program keretében pályáza...
"Együtt a munkavégzés biztonságáért a munkavédelmi képviselőkkel" című pályázat structure-content-more-text

Pályázat - Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén

2017. január 9. | Általános hír

Pályázat Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén A pályázat benyújtható: 2017. január 23-tól. A rendelkezésre álló forrás: 1,4426 milliár...
Pályázat - Mikro-, kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítása Pest megye területén structure-content-more-text

Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot

2016. november 28. | Általános hír

Pályázat a 2016. évi legjelentősebb innovációs teljesítmény elismerésére A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen -– a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová...
Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot structure-content-more-text

Pályázat felhívás - Gábor Dénes díj

2016. szeptember 27. | Általános hír

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-díj, amely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon. A díjjal nemcsak a hazai műszaki é...
Pályázat felhívás - Gábor Dénes díj structure-content-more-text

Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt

2016. július 19. | Általános hír

Tisztelt Munkáltató! A VEKOP-8.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedéséhez nyújt többféle támogatást. A mellékelt tájékoztat...
Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt structure-content-more-text

Vállalkozóvá válást segítő program ösztönzi a munka nélkül lévő fiatalokat

2016. július 5. | Általános hír

Európa szerte probléma a fiatalok munkaerő-piaci integrálása. A 15-24 évesek munkanélkülisége európai szinten kétszerese a teljes népesség munkanélküliségi rátájának. Magyarországon ez a különbség 2,...
Vállalkozóvá válást segítő program ösztönzi a munka nélkül lévő fiatalokat structure-content-more-text

Háztartási nagygépek cseréje az Otthon Melege Program keretében

2016. június 1.

Jelen felhívásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos cselekvőképes nagykorú természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, lakásonként legfelje...
Háztartási nagygépek cseréje az Otthon Melege Program keretében structure-content-more-text

„MOBILISESME” KKV- PROJEKTBEN való részvétel

2016. április 28. | Általános hír

A projekt a következő  18 hónapban  a kis és középvállalkozások határon átnyúló lehetőségeit fogja vizsgálni az alkalmazottak cserefoglalkoztatási lehetőségei témakörben. Három fő tevék...
„MOBILISESME” KKV- PROJEKTBEN való részvétel structure-content-more-text

„Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat

2016. április 28. | Általános hír

2016 Pályázati kiírás A „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért”  pályázat Európa-szerte felkutatja és elismeri a vállalkozók ösztönzésére irányuló projekteket. bemutatja a legjo...
„Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat structure-content-more-text