Tájékoztatás az agrárkamarai tagdíjak visszamenőleges módosításának lehetőségéről

2017. június 28. | Általános hír

  Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vezető Tisztségviselő!   Az Ön vállalkozása is kapott az utóbbi időben számlalevelet a Nemzeti Agrárkamarától? Akkor ez a levél Önnek szól! A...
Tájékoztatás az agrárkamarai tagdíjak visszamenőleges módosításának lehetőségéről structure-content-more-text

Kötelező regisztráció

Kötelező regisztráció

Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek regisztrációs kötelezettségéről és a kamarai hozzájárulás megfizetéséről

 

A vállalkozásban az a legnehezebb - de egyben a legizgalmasabb is, hogy nem elegendő  rendelkezni a kellő szakismerettel, a sikeres működéshez meg kell szervezni a termék vagy a szolgáltatás piacra jutását, meg kell találni az ügyfeleket, az üzleti partnereket.

Az eredményesség jórészt azon múlik, hogy rendelkezésre állnak-e a szükséges információk.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását, és előírja a gazdálkodó szervezetek kötelező kamarai regisztrációját.

A 2012. január 1-től életbe lépett kamarai regisztrációs kötelezettség és az ahhoz kapcsolódó kamarai alapszolgáltatások előírásának egyik fő célja, hogy létrejöjjön egy olyan adatbázis, amely lehetővé teszi, hogy az üzleti partnerek és a megrendelők egymásra találjanak, illetve adatokat szolgáltasson az önkormányzati és állami szervek fejlesztési terveinek elkészítéséhez.

 

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az internetes regisztráció.

Ennek főbb lépései:

1.  A kötelezően kitöltendő adatok beírása

2.  Az önkéntesen megadható adatok esetleges kitöltése

3.  Az utolsó oldalon a „A beküldendő regisztrációs lap letöltése” –re kattintva a kitöltött adatlap letöltése (PDF formátum)

4.  Nyomtatás a megjelenő PDF-ből a saját számítógépén

5.  Cégszerű aláírás

6.  A nyomtatvány beküldése az adatlapon megjelenő kamarának a következő módok egyikén:

a.  postai úton

b.  az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként
a regisztracio@pmkik.hu címre

 

A regisztrációs program az alábbi linken érhető el:

https://www.kamreg.hu/

 

A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely:

 • a törvény által előírt adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a PMKIK részére elektronikus úton, vagy papír alapon benyújtotta,
 • valamint a kamarai hozzájárulást megfizette

 

Az évi 5 000 Ft-os kamarai hozzájárulás befizetését a vállalkozások a következő bankszámlára tehetik meg: Budapest Bank Zrt.

10102086-11571302-12000007

Az átutalás közlemény rovatában kérem, tüntesse fel a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

 

Amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, lehetőség van csekken is befizetni a kamarai hozzájárulást. Csekket e-mailben igényelhetnek a regisztracio@pmkik.hu címre küldött levélben. Itt feltétlenül adják meg a nevüket, a vállalkozás adószámát és a postai címüket.

 

A bejegyzett vállalkozások nyilvános adatbázisa az alábbi címen érhető el:

https://www.kamreg.hu/mkkir/kereso.html

 

A pest megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamaránál (PMKIK-nál) kell regisztrációs kötelezettségüket teljesíteni.

 

A törvény hatályba lépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül kötelesek nyilvántartásba vételüket a PMKIK-nál kezdeményezni.

 

A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

 • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni
 • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5 000 forint kamarai hozzájárulást fizetni
 • a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tag esetében levonható a kamarai tagdíjból
 • a kamara köteles a regisztrációs kötelezettségét teljesítő vállalkozónak a törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújtani:
 1. tanácsadás
  1. gazdasági
  2. pénzügyi
  3. adózási
  4. hitelhez jutási kérdésekben
 2. üzleti partnerkeresés
 3. vásárnaptár
 4. vállalkozásokat érintő jogszabály változások, illetve azok magyarázatai

 

Hol regisztrálhatnak?

A regisztrációs kötelezettség teljesítését segíti a www.pmkik.hu honlapon az internetes regisztrációs lehetőség, valamint a 1056 Budapest, Váci utca 40. szám alatti ügyfélszolgálati irodánk, melynek nyilvántartási ideje:

H.-Cs.: 09.00-15.00 óráig,

P.: 09.00-12.00 óráig

 

A kamara szolgáltatásainak elérése

A tanácsadás a PMKIK adótanácsadóinál vehető igénybe. A gazdálkodó szervezetek a kamara által kiállított „Igazolás” nevű dokumentummal tudják igazolni, hogy jogosultak a szolgáltatás igénybevételére. (A tanácsadáson túli iratszerkesztés, képviselet már nem tartozik a térítésmentes szolgáltatások közé.)

Az üzleti partnerkeresés a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által létrehozott Üzlet@Hálón adatbázis segítségével történik. Az adatbázisban a regisztrált vállalkozásoknak lehetőségük van céginformációk, termékek, szolgáltatások ismertetésére, üzleti információk közlésére, felhasználónevükkel bármikor átírhatják, frissíthetik az ott szereplő adatokat.

A vásárnaptár tematikus rendben és helyszínek szerint is tartalmazza az országban rendezett vásárok és kiállítások idejét. A vásárnaptárban bárki vehet fel új vásárt, de az nem jelenik meg mindaddig, amíg az illetékes területi kamarai adminisztrátor jóvá nem hagyja.

A vállalkozásokat érintő jogszabály változások, illetve azok magyarázatai tematikus rendben csoportosítva, illetve időrendben tartalmazza a vállalkozásokat érintő jogszabályokat és az ahhoz kapcsolódó magyarázatokat.

 

Kinek nem kell regisztrálnia?

A törvénymódosítás a főtevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, mezőgazdasági termelőkre, magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatókra nem terjed ki.

 

Változások az adatokban

A gazdálkodó szervezetek megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles 5 munkanapon belül a nyilvántartást vezető PMKIK-nál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adott módosítást kezdeményezni (e-mail-ben vagy levélben).
A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni.

 

A kötelező kamarai regisztráció előnyei

 • A kötelezően regisztrált vállalkozások négy térítésmentes kamarai szolgáltatást vehetnek igénybe (tanácsadás: pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés; vásárnaptár, vállalkozásokat érintő jogszabály változások, illetve azok magyarázatai
 • A kamarai nyilvántartással olyan adatbázis jön létre, amelyen keresztül a vállalkozások megrendelőket, piacot szerezhetnek, mert megismertethetik tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat.
 • A kamarai adatbázis javítja az üzleti forgalom biztonságát. A kamarai nyilvántartás alapján az országos, a regionális és a helyi fejlesztési tervekhez, a vállalkozások működési feltételeinek javításához a kamara megalapozott javaslatokat, elemzéseket tud készíteni.

 

Telefonos, internetes segítségnyújtás

Amennyiben további kérdése van, telefonszámunk:

+36-1-317-7666

 

Elektronikus levélcímünk:

regisztracio@pmkik.hu