Gyakran ismételt kérdések

?

Mely vállalkozások kötelezettek a regisztrációra és melyek nem?

Ennek a kötelezettségnek minden cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet (függetlenül a nonprofit jellegtől, ill. a közhasznú jogállástól), és egyéni vállalkozókivéve, ha az agrárkamara tagja – a székhelye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamaránál kell, hogy eleget tegyen. A regisztráció vonatkozik a civil szervezetekre és a szakmai kamarák tagjaira is, a csődeljárás, a végelszámolás vagy felszámolási eljárás alatt álló cégekre is és a lakásszövetkezetek kivételével valamennyi szövetkezetre.

A regisztrációs kötelezettség nem vonatkozik azon vállalkozókra, akik az agrárkamara tagjai. Viszont regisztrálnia kell az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és az agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezeteknek és egyéni vállalkozóknak is.

A magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók szintén nem kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Nem tartoznak a törvény hatálya alá a lakásszövetkezetek sem.

?

Mi a regisztráció menete?

Az első lépés a regisztrációs adatlap kitöltése. Ez történhet elektronikus úton a kamara honlapján keresztül. www.pmkik.hu, postai úton vagy személyesen. A kitöltött adatlapot cégszerű aláírással ellátva kell megküldeni kamaránknak fax-on, postai úton vagy e-mail-ben a regisztracio@pmkik.hu címre.


A második lépés a kamarai hozzájárulás megfizetése, mely történhet átutalással, kamaránktól igényelt sárga csekken vagy személyesen a 1056 Budapest, Váci utca 40. szám alatti irodánkban.


Számlaszámunk: Budapest Bank 10102086-11571302-12000007


Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a vállalkozás adószámát, nevét és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni.
 

?

Mit nyújtanak a regisztrált vállalkozásoknak?

A regisztrált gazdálkodó szervezetek részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk térítésmentesen:

a) csoportos tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben
b) üzleti partnerkeresés
c) pályázatfigyelés
?

Nyugdíjas, gyes-en, gyed-en lévő vállalkozónak is kell regisztráltatnia magát?

Igen és az éves kamarai hozzájárulást is meg kell fizetni.

?

Szakmai kamarai tagságra kötelezetteknek is kell e regisztrálniuk?

A törvény szövege egyértelmű: minden egyéni és társas vállalkozásnak regisztrálnia kell a kereskedelmi és iparkamarában. Ez egyben azt jelenti, az összes (kötelező tagságú) hivatásrendi kamara (orvosi, gyógyszerész, mérnök, építész, igazságügyi szakértő, vagyonvédelmi, stb.) tagjai, amennyiben egyéni vállalkozóként vagy bármilyen társas vállalkozásként folytatják az adott hivatást, regisztrálniuk kell. Tehát ha egy orvos pl. egy Bt. vagy Kft. keretében is végez orvosi tevékenységet, akkor a cég már Gazdálkodó Szervezetnek minősül, így kötelező a regisztráció.
Pl.: Egy betegellátással foglalkozó Kft-nek (Orvosi kamara tagja) regisztrálnia kell nálunk. A kft orvos alkalmazottainak, ill. orvos tulajdonosának nem. De ha az orvos egyéni vállalkozó, akkor igen. Ez alól testületileg az ügyvédek azért kivételek, mert az ügyvédi iroda se nem egyéni se nem társas vállalkozás.

?

Önálló adószámmal rendelkező „szellemi szabadfoglalkozásúaknak” kell-e regisztrálni?

Nem, ők nem tartoznak a törvény hatálya alá.
?

Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, akkor is kell e fizetnie a kamarai hozzájárulást?

Ha az egyéni vállalkozó 2012. január 1-én már szüneteltette a tevékenységét, akkor a regisztrációs kötelezettsége a tevékenység újbóli megkezdést követő 5 napon belül keletkezik. Ha 2012. január 1-ét követően kezdi meg a szüneteltetést, akkor már 2012.évre vonatkozóan van regisztrációs kötelezettsége.
A kamarai hozzájárulás megfizetése alól az a vállalkozó mentesül, aki tevékenységét a teljes naptári év folyamán szünetelteti.

?

Alapítványnak és egyesületnek is kell regisztrálni?

Az egyesületek és az alapítványok nem egyéni vagy társas vállalkozási formában folytatják tevékenységüket, ezért nem kell regisztrálniuk.

?

A vállalkozás hogyan tudja elszámolni a kamarai hozzájárulás befizetését?

A befizetésről a kamara igazolást állít ki, melyet elküld a vállalkozásnak. A befizetésről, annak köztartozás jellege miatt nem készül számla. Az igazolás alapján a vállalkozás kiadásai között „ráfordításként” elszámolható.

?

Mi történik akkor, ha egy vállalkozás nem fizeti meg a kamarai hozzájárulást?

Amennyiben a vállalkozás nem teljesíti határidőre a regisztrációs kötelezettséget, a kamara felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget.

A kamarai hozzájárulás köztartozásnak minősül, így azt behajtásra át kell adni a NAV-nak.

Már 5.000 forint tartozás esetén is eljárhat az adóhatóság, ráadásul a végrehajtásnak költsége is van, így a mulasztás akár 10.000 forintba is kerülhet a gazdálkodó szervezet számára.

?

Önkéntes kamarai tagoknak is meg kell fizetniük a kamarai hozzájárulást?

Igen, az önkéntes kamarai tagoknak is regisztrálniuk kell a vállalkozást és meg kell fizetniük a kamarai hozzájárulást.

A kamarai tagság továbbra is önkéntes, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 

A megfizetett hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén a II. féléves tagdíjból jóváírásra kerül.

?

Hogyan lehet bejelenteni az adatváltozást?

Az adatváltozás bejelentését online, a regisztráció során megadott jelszó segítségével a vállalkozás kezdeményezheti. A kamara munkatársa a bejelentett adatokat egyezteti a közhiteles nyilvántartással és ezután jóváhagyja a bejelentést.

Amennyiben a jelszót a képviselő elfelejtette, úgy lehetősége van arra, hogy az online rendszeren keresztül újat kérjen.

Az adatok megváltozását levélben vagy e-mail-ben is lehet jelezni a 1056 Budapest,  Váci utca 40., vagy a regisztracio@pmkik.hu címre.