Gazdálkodó szervezetek

Gazdálkodó szervezetek

Kamarai nyilvántartásba vétel 
– 2012. január 1-jétől hatályos

 

A jogszabály hatálya alá tartozó gazdálkodóknak kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezniük kell és minden érintettre, a már regisztrált gazdálkodókra is  vonatkozik – kivétel az agrárium -, hogy az  évi 5 ezer Ft kamarai hozzájárulást adott év március 31-ig pénzügyileg teljesítse.

              

 

Az Országgyűlés 2011. november 21-én módosította a gazdasági kamarákról szóló törvényt, mely kimondja: valamennyi gazdálkodó szervezetnek (egyéni és társas vállalkozás is) kérvényeznie kell kamarai nyilvántartásba vételét a székhelye szerinti, területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál. Ebbe a körbe az agrárium nem tartozik bele.

A Pest megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Kereskedelmi és Iparkamaránál kell nyilvántartásba vételüket kezdeményezniük.

 

Önnek kell-e regisztrálnia?

Regisztrálnia kell:

egyéni válllalkozónak,
közkereseti társaságnak,

betéti társaságnak,

korlátolt felelősségű társaságnak (egyszemélyes társaságnak is)

részvénytársaságnak (zártkörűen vagy nyilvánosan működő, illetve egyszemélyes „Rt.”)

egyéni cégnek,

egyesülésnek,

egyes jogi személyek vállalatának,

leányvállalatnak,

külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének,

szövetkezetnek a lakásszövetkezet kivételével,

egyéni vállalkozónak,

nonprofit gazdasági társaságnak,

vízgazdálkodási társulatnak, ha vállalkozási tevékenységet is folytat.

 

Nem kell regisztrálnia: 

mezőgazdasági tevékenységet,

erdőgazdasági tevékenységet,

halászati tevékenységet,

vadászati tevékenységet főtevékenységként folytatónak,

ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet,

továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termék piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is,

mezőgazdasági termelőnek,

egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységet,

igazságügyi szakértői tevékenységet,

közjegyzői tevékenységet,

magán-állatorvosi tevékenységet,

önálló bírósági végrehajtói tevékenységet,

ügyvédi tevékenységet folytatónak,
aki 2012. január 1-jén szüneteltette a tevékenységét (csak egyéni vállalkozókra vonatkozik).

 

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara az önkéntes tagjainak az éves tagdíjából levonja az 5000 forintos kamarai hozzájárulás összegét.

 

 

Adatváltozás esetében 5 munkanapon belül bejelentést kell tenni a nyilvántartást vezető területi kereskedelmi és iparkamaránál. Az adatokban történő változásnál kezdeményezni kell az adatmódosítás átvezetését, megszűnés esetében a nyilvántartásból való törlést. A változás bejelentés és törlés esetén díjat nem kell fizetni.