2019. I. FÉLÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

2019. I. FÉLÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

2018. december 19. | Mesterképzés

 

AJÁNLÓ

2019. I. FÉLÉVI MESTERVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOK

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) mestervizsgára felkészítő tanfolyamok szervezésével kívánja segíteni azokat a gyakorlati oktatásban részt vevő vállalkozásokat, amelyek tanulószerződéssel foglalkoztatnak tanulót. A PMKIK keretein belül megszervezett tanfolyam választása esetén a részvételi, illetőleg a záróvizsga díj 80%-os mértékű támogatását tudjuk biztosítani. Részvételre korlátozott létszámban van lehetőség a jelentkezési sorrend figyelembe vételével. Jelenleg az alább felsorolt szakmákban látjuk a felkészítő tanfolyamok elindításának lehetőségét:

 

 • ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ;
 • AUTÓSZERELŐ;
 • BÚTORASZTALOS;
 • ÉPÜLETASZTALOS;
 • GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ;
 • GÁZFOGYASZTÓ BERENDEZÉS ÉS CSŐHÁLÓZAT SZERELŐ;
 • HŰTŐ-, KLÍMA ÉS HŐSZIVATTYÚ BERENDEZÉS SZERELŐ;
 • KOZMETIKUS;
 • KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ;
 • PINCÉR szakmában abban az esetben tudunk tanfolyamot indítani, amennyiben 8-10 fő jelentkezik. Ellenkező esetben önálló felkészüléssel és önköltséges formában fogunk vizsgát szervezni, vagy átirányítással másik kamaránál vizsgázhatnak a jelöltek;
 • AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ szakmában szintén tervezünk vizsgát önköltséges formában.

 

Természetesen más szakmákban is várunk jelentkezőket önköltséges formában, többek között: BÁDOGOS, BURKOLÓ, CNC GÉPKEZELŐ, CUKRÁSZ, ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ, FESTŐ, DÍSZÍTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ, FODRÁSZ, FOGTECHNIKUS, JÁRMŰFÉNYEZŐ, KAROSSZÉRIALAKATOS, KERESKEDŐ, KÉZÁPOLÓ ÉS MŰKÖRÖMÉPÍTŐ, KŐMŰVES, LÁBÁPOLÓ, NŐI SZABÓ, SZAKÁCS, VILLANYSZERELŐ stb. A PMKIK megfelelő jelentkezési létszám (kb. 10-15 fő) esetén megszervezi a felkészítést és a vizsgát.

Érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

SZABÓNÉ ZÉMAN MÁRIA

Tel/fax: 317-8560, 23/517-996; Mobil: 30/397-7938

E-mail: zeman.maria@pmkik.hu

PLUHÁR ZSUZSANNA

Tel/fax:  23/522-806; Mobil: 70/3313-796

E-mail: pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu

mesterképzés


Pályázat a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre

Pályázat a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre

2019. február 6. | Mesterképzés

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) 6. § (3) bekezdése értelmében 2019. február 5-i egységes megjelentetési dátummal, a kiírásban felsorolt szakmákban (lásd lent) pályázatot hirdet a Mestervizsga Elnökök Országos Névjegyzékébe történő felvételre. Pályázhat továbbá az a jelölt is, akinek a 2018. évben kiírt mestervizsga-bizottsági elnöki pályázatra benyújtott pályázata a megjelölt szakmai végzettsége vagy tevőleges legalább 10 éves gyakorlati ideje hiánya miatt nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak, de időközben teljesítette az erre vonatkozó feltételeket. A pályázat feltételei a következők:

1. Mestervizsga bizottsági elnök az lehet, aki

a) elsősorban az adott szakmában mestereim használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá
b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 10 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívany tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga elnöki kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi),
c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,
e) magára nézve kötelezően vállalja, hogy legalább 3 évenként részt vesz az MKIK által szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásáról számot ad,
f) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,
g) a pályázat beadásának évében vagy azt megelőző évben igazoltan szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt.

2. Pályázni az MKIK MMSZ 2. számú melléklete szerinti adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:

a) iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata (kamara által hitelesítve),
b) szakmai önéletrajz,
c) kamarai tagság igazolása,
d) legalább egy gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól
származó szakmai ajánlás (aláírva, szervezet, cég vagy vállalkozás pontos megnevezésével, a pályázó által megjelölt szakmai területterületek relevanciájával),
e) szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással (a felterjesztő kamara által a
releváns gyakorlati idők kigyűjtésével, FEOR azonosítással), vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás, vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat (a felterjesztő kamara által ellenőrizve, releváns tevékenységek kiemelésével, hatályosság dátumának ellenőrzése mellett), amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi,

31 Látszerész és fotócikk-kereskedő mester
32 Magasépítő mester
33 Motorkerékpár-szerelő mester
34 Műanyag-feldolgozó mester
35 Olvasztár és öntő mester
36 Órás mester
37 Ortopédiai cipész mester
38 Ortopédiai kötszerész és fíízőkészítő mester
39 Ortopédiai műszerész mester
40 Ötvös, fémműves mester
41 Papírgyártó és feldolgozó mester
42 Szárazépítő mester
43 Szűcs mester
44 Tetőfedő mester
45 Tisztítás-technológiai mester
46 Vadászpuska műves mester

Csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra. Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat MKIK által történt kiértékelését követően a hiánypótlás jellegéről és lehetőségéről szóló tájékoztató e-mail megküldését követő 10 naptári napon belül lesz lehetőség.

A pályázatokat a központilag kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok hiánytalan csatolását követően az MKIK MMSZ 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az MKIK-hoz legkésőbb


2019. február 21.16:00 óráig

lehet a felterjesztő területi kamaráknak benyújtani személyesen vagy postai úton. A megjelölt beadási határidő a hiánytalan pályázati anyag MKIK-ba történő beérkezésének dátumát jelenti. A pályázatok elbírálásának eredményéről írásban értesítjük a területi kamarákat, akiknek további feladatát képezi a pályázók hivatalos kiértesítése a pályázat eredményéről.

Budapest, 2019. január 23.

Dunai Péter főtitkár


Letölthető dokumentumok:
Mestervizsga elnöki pályázati adatlap_2019.doc
Nyilatkozat-SABLON.docx
Mestervizsga-bizottsági elnökök pályázata-2019..pdf

mesterképzés


PÁLYÁZATI KIÍRÁS MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA

2018. december 19. | Mesterképzés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA   A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: PMKIK) az MKIK Mesterképzés...
PÁLYÁZATI KIÍRÁS MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA structure-content-more-text

Pályázati felhívás

2018. június 20. | Mesterképzés

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet „a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás országosan egységes rendszeréhez kapcsolódó tréningek lebonyolításában való r...
Pályázati felhívás structure-content-more-text

Szakképzési vezető

Szabóné Zéman Mária

Stratégiai koordinátor (szakképzési vezető)

23/511-987

szakkepzes@pmkik.hu

Mestervizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák szervezése. Egyéb tanfolyamok szervezése.


Munkatársunk

Pluhár Zsuzsanna

Mestervizsga és szintvizsga referens

06-23-522-806

pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu

Szintvizsgák és mestervizsgák szervezése, dokumentálása; szintvizsga elnöki és mestervizsga elnöki névjegyzék karbantartása.