Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Visszatérés a weboldalhoz

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA

2018. december 19. | Mesterképzés

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

MESTERVIZSGA BIZOTTSÁGI TAGI TEENDŐK ELLÁTÁSÁRA

 

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: PMKIK) az MKIK Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata (a továbbiakban: MKIK MMSZ) értelmében 2018. december 10-i egységes megjelentetési dátummal pályázatot hirdet a Mestervizsga Bizottsági tagok névjegyzékébe történő felvételre. A pályázat feltételei a következők:

 

  1. Mestervizsga bizottsági tag az lehet, aki

 

a) elsősorban az adott szakmában mester cím használatára jogosult, másodsorban az, aki a szakmához kapcsolódó szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és szakmájában elismert szakember, továbbá

b) az adott szakmát (több szakma esetében mesterszakmánként értendő) legalább 5 éve és a pályázat benyújtása idején is magas színvonalon aktívan, tevőlegesen gyakorolja (a mestervizsga bizottsági tagi kinevezéshez a pályázónak a jelentkezéskor az aktív szakmai gyakorlatról hitelt érdemlő igazolást kell benyújtania, amely igazolás nem lehet 30 napnál régebbi),

c) büntetlen előéletű,

d) rendelkezik tanulóképzési, oktatási vagy vizsgáztatási gyakorlattal,

e) az általa képviselt vagy az őt alkalmazó vállalkozás a területi kamara önkéntes tagja, vagy saját személyében pártoló tag, valamint eleget tesz a kamarával szembeni tagdíjfizetési kötelezettségének,

f) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan szakmai továbbképzésen, szakmai ismereteit megújító eseményen, eseményeken vett részt

 

  1. Pályázni a mellékelt adatlap kitöltésével és a kötelezően csatolandó mellékletek hiánytalan beadásával lehet az alábbiak szerint:

 

a) iskolai végzettségek, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

b) szakmai önéletrajz,

c) kamarai tagság igazolása,

e) szakmai gyakorlat igazolása (szakmánként), TB igazolással vagy alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás vagy vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat mely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva,

f) a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,

g) pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,

h) a pályázat beadásának évében, vagy azt megelőző évben igazoltan elvégzett szakmai továbbképzéseken, szakmai ismereteket megújító képzéseken, tanfolyamokon, eseményeken (például szakmai kiállítás, vásár, bemutató, workshop stb.), tréningeken történő részvétel dokumentált igazolása, publikációk, konferenciák listája, részvételi igazolása

 

  1. Fentieken kívül a pályázat mellékleteként kötelezően csatolandó:

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy rendelkezik tanulóképzési, oktatási és/vagy vizsgáztatási gyakorlattal,

- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy magára nézve kötelezően vállalja, hogy részt vesz ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken….stb.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap és valamennyi fentebb felsorolt melléklet csatolása esetén kerül a pályázat elbírálásra!

 

A pályázatokat a kiadott pályázati adatlap kitöltése után, a 2. pontban felsorolt mellékletek és a pályázatban külön feltüntetett nyilatkozatok hiánytalan csatolását követően, a PMKIK-hoz a megjelenéstől számítva lehet benyújtani folyamatosan azokban a szakmákban, melyekben a hatályos mestervizsga követelmény megjelent.

Figyelemmel arra, hogy a pályázat benyújtása révén a PMKIK az Ön személyes adatainak kezelőjévé válik, kérjük, hogy a honlapunkon található friss Adatkezelési Szabályzatot áttekinteni és az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól tájékozódni szíveskedjen. A pályázatra történő önkéntes jelentkezéssel a pályázati elbírálásához szükséges adatkezeléshez történő hozzájárulását megadottnak tekintjük.

A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásáról írásban értesítjük a pályázót.

 

 

Budapest, 2018. december 10.

 

 

dr. Vincze Gábor

főtitkár

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú

Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

mesterképzés


Hírlevélre felíratkozás