Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Visszatérés a weboldalhoz

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

2018. június 20. | Mesterképzés

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

pályázatot hirdet

„a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás országosan egységes rendszeréhez kapcsolódó tréningek lebonyolításában való részvételre”

címmel

 

A pályázat meghirdetésének napja: 2018. június 15.

A pályázat hivatkozási száma: MKIK 695/2018.

1. A pályázat kiírója: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK)

2. A pályázat célja és rövid bemutatása:

Az MKIK a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsgáztatás [*] országosan egységes rendszeréhez kapcsolódó tréning lebonyolításában való részvételre keres felnőttképző intézményeket. A pályázat kiírójának célja statisztikai régiónként lehetőséget biztosítani a gyakorlati képzőhelyen gyakorlati oktatóként foglalkoztatott szakembereknek, hogy a jogszabályban* előírt kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni.

Pályázni statisztikai régiónként kell. Abban az esetben, ha a pályázó a pályázatában több régiót jelöl meg, ezt egy pályázati anyagon belül kell megtennie, de a pályázatban feltüntetett feltételeknek egyenként meg kell felelnie.

3. Együttműködő partnerek:

 • az MKIK
 • a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarák

4. Pályázók köre:

 • Pályázatot nyújthat be valamennyi engedéllyel rendelkező felnőttképző intézmény, amely az 5. pontban részletezett feltételeknek megfelel.

5. A pályázat benyújtásának feltételei:

A) A pályázatot benyújtójával szemben támasztott alapkövetelmények:

 1. A pályázatot benyújtó legalább 5 éve működő, engedélyezett felnőttképző intézmény kell hogy legyen,
 2. A megpályázott statisztikai régióban** a pályázó legalább 5 éve a székhellyel vagy bejegyzett telephellyel rendelkezzen,
 3. A felnőttképző intézmény OKJ-s képzések mellett 5 éve pedagógus, vagy egészségügyi vagy szociális továbbképzéseket is végezzen,
 4. Rendelkezzen legalább egy darab, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény előírásainak megfelelő, engedélyezett képzési programmal az érzelmi intelligencia területén,
 5. Igazolja, hogy az elmúlt 5 év üzleti eredménye pozitív volt.

B) Fenti alapfeltételek együttes teljesülésének követelményén túl előnyben részesül az a pályázat, amely az alábbi a)–f) pontok tekintetében a pályázatok között a legmagasabb pontszámot éri el. A pontozás úgy történik, hogy soronként a legmagasabb érték 3 pont, a második legmagasabb érték 2 pont, a harmadik legmagasabb érték pedig 1 pont. A további helyezések nem részesülnek többletpontban.

 1. Az elmúlt 5 évben a pályázó felnőttképző intézménynél pedagógus továbbképzésben végzettek száma: ……….fő,
 2. Az elmúlt 5 évben a pályázó felnőttképző intézménynél szociális továbbképzésben végzettek száma: …………..fő,
 3. Az elmúlt 5 évben a pályázó felnőttképző intézménynél egészségügyi továbbképzésben végzettek száma:………….fő,
 4. A pályázó felnőttképző intézménynél érzelmi intelligencia témakörben lebonyolított, engedélyeztetett képzések száma az elmúlt 5 évben: ……………………. darab,
 5. A pályázó felnőttképző intézménynél engedélyeztetett képzési programok száma érzelmi intelligencia területen pedagógus, szociális, egészségügyi és egyéb területen: …………………..darab,
 6.  Kiképzett trénerek száma a pályázó felnőttképző intézménynél érzelmi intelligencia tréningek megtartására: ………… fő,
 7. A felnőttképző intézmény a gazdasági kamara önkéntes tagja.

C) A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek:

a) a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata,

b) hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

c) a pályázó felnőttképző intézmény felnőttképzési engedélyének másolata,

d) a feladat ellátásához szükséges infrastrukturális és adminisztrációs háttér bemutatása,

e) oktatói és tréneri humánerőforrás kapacitás bemutatása,

f) trénerek, oktatók névsora, szakmai önéletrajza,

g) kamarai önkéntes tagság igazolása (amennyiben önkéntes tag),

h) legalább egy gazdasági érdekképviseleti szervezettől származó szakmai ajánlás,

i) a pályázó felnőttképző intézmény nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,

j) az 5. B) pont a)–f) alpontjaiban megadott létszámadatok igazolása,

k) a pályázó nyilatkozata arról, hogy köztartozása nincs.

6. Részvételi díj:

 • A pályázaton való részvétel díjmentes.

7. Miért érdemes pályázni?

 • Országosan egységes, hosszútávon fenntartható képzési struktúra kialakításában és működtetésében való részvétel.
 • Presztízs értékű a felnőttképző intézmények részére, hogy egy minőségi képzésben vehet részt, amellyel a színvonalas gyakorlati oktatást segíti elő a szakképzés területén.

8. Pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaránál.
 • A pályázatot 1 példányban nyomtatottan és 1 példányban elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n vagy pendrive) kell benyújtani.
 • A pályázatot az MKIK székhelyére kell címezni: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra lehetőség nincs.

9. Pályázat benyújtásának határideje:

 • 2018. július 15. 14.00 óra

10. A pályázat elbírálása:

 • A pályázatról az MKIK főtitkára dönt.
 • A döntés határideje: 2018. július 27.

11. A pályázat eredményhirdetése:

 • A hivatalos eredményhirdetésre a 2018. augusztus 1-jén kerül sor.
 • A pályázat eredményéről az érintettek elektronikus úton kapnak tájékoztatást.

12. További információ:

 

Sikeres pályázást kívánunk!

              Dunai Péter

      főtitkár

               Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

Pályázati adatlap

 

 

* A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdése.

** https://www.ksh.hu/teruleti_atlasz_megyek

 

 

 

 

 

mesterképzés felnőtt oktatás


Hírlevélre felíratkozás