ÉTDR

ÉTDR

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) olyan, interneten keresztül elérhető központi, országos szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás valamennyi résztvevője (ügyfelek, hatóságok) számára támogatja az elektronikus ügyintézést, valamint az engedélyezési tervdokumentáció (a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését: készítését, tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését.

A fentieknek megfelelően az ÉTDR felhasználói:

  • a kérelmező, az engedély iránti kérelmet benyújtó építtető
  • a tárgyi és a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak (tulajdonosok, haszonélvezők stb.)
  • az építtető által megbízott közreműködő szakemberek, szakértők (tervezők, felelős műszaki vezetők, építési műszaki ellenőrök, vállalkozó kivitelezők, építésügyi igazgatási szakértők stb.
  • az ügyben eljáró első – és másodfokú hatóságok, szakhatóságok munkatársai
  • a hatóságok által megbízott szakértők
  • a hatósági tevékenység felügyeleti tevékenységét ellátó szerv munkatársai
  • az ügyfélszolgálati pontok munkatársai

Az ÉTDR által támogatott eljárások a következők:

  • Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások főbb ügyviteli folyamatai (kérelem nyilvántartásba vétele; a tényadatok vizsgálata; az ügyfelek értesítése az eljárások megindításáról; szakhatósági állásfoglalás; hiánypótlási, felfüggesztési stb. cselekmények;)
  • Jogorvoslati eljárások
  • Egyéb eljárások (jogutódlás, engedélyek hatályának meghosszabbítása, hatósági bizonyítvány kiadása, kérelem módosítása, építésügyi hatósági intézkedés iránti kérelem, stb.)

A kérelmező a kérelem benyújtását megelőzően, az ÉTDR felületén tájékozódhat az eljárásokról és tudnivalókról: http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel

A kérelmező elektronikus dossziéba tölti fel a kérelmet és azok mellékleteit. A feltöltés történhet az ÉTDR online felületén, offline módon az ÁNYK nyomtatványok használatával, valamint személyesen az ügyfélszolgálati pontokon vagy postai úton. (Ez utóbbi két esetben, a dokumentációt elektronikus adathordozóra írva kell mellékelni.)

A kérelmező az eljárás elindítása után, az ÉTDR – be belépve folyamatosan nyomon tudja követni, az eljárás aktuális állapotát.

A hatósági ügyintézés során az ügyintézők az ÉTDR – ben tárolt elektronikus adatok alapján döntenek. A közreműködő hatóságos egymás közötti kommunikációja is ezen a rendszeren keresztül, elektronikus formában történik.

További információk: www.e-epites.hu