Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör Archívum


„Ki ezért a felelős?” 2017. december. 12. előadások anyagai

2017. december 19. | Előadás

2017. december 12-én  a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központjában nagy sikerrel zárult a  „Ki ezért a felel...
„Ki ezért a felelős?” 2017. december. 12. előadások anyagai structure-content-more-text

Villanyszerelési és vízközmű bekötési bejelentési kötelezettség 2017. szeptember 1-től

2017. augusztus 3. | Általános hír

2017. szeptembert 1-től be kell jelenteni a villanyszerelési, illetve vízközmű-bekötési tevékenységet a műszaki biztonsági hatóságnál. A szabályozást a villanyszerelők bejelentéséről és nyilv...
Villanyszerelési és vízközmű bekötési bejelentési kötelezettség 2017. szeptember 1-től structure-content-more-text

"Hogyan építkezzünk 2017-ben" építőipari fórum előadásainak anyagai - 2017. március 28

2017. április 6. | Előadás

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ „Hogyan építkezzünk 2017-ben?” című építőipari fórumának előadásaina...
"Hogyan építkezzünk 2017-ben" építőipari fórum előadásainak anyagai - 2017. március 28 structure-content-more-text

Megyei Építőipari Fórum 2016. október 27. előadásai

2016. november 23. | Előadás

2016. október 27-én  a  Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központjában nagy sikerrel zárult a  „Kérdések és ...
Megyei Építőipari Fórum 2016. október 27. előadásai structure-content-more-text

SOKA-BAU - Németországi szabadságpénztári eljárás

2016. június 10. 09:30 - 2016. június 10. 12:00 | 1024 Budapest, Lövőház u. 30 | Rendezvény

  MEGHÍVÓ S O K A - B A U Né m e t o r s z á g i szabadságpénztári eljárás c. tájékoztató rendezvényünkre 2016 . június 10. napján, ...
SOKA-BAU - Németországi szabadságpénztári eljárás structure-content-more-text

Kiküldetési feltételek az Európai Unióban elsősorban Németországban és Ausztriában

2016. június 8. 10:00 - 2016. június 8. 13:00 | Budapest, I. Krisztina krt. 99. | Rendezvény

M E G H Í V Ó Kiküldetési feltételek az Európai Unióban elsősorban Németországban és Ausztriában címmel az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) és  a Budapest...
Kiküldetési feltételek az Európai Unióban elsősorban Németországban és Ausztriában structure-content-more-text

Hogyan építkezzünk, az építési törvény módosításait figyelembe véve, jogszerűen?

2016. június 15. 10:00 - 2016. június 15. 15:00 | 2045 Törökbálint Kazinczy u. 124. | Rendezvény

MEGHÍVÓ A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ „Hogyan építkezzünk, az építési törvény módosításait figyelembe vé...
Hogyan építkezzünk, az építési törvény módosításait figyelembe véve, jogszerűen? structure-content-more-text

Okostelefonos támogatást kap az építőipar

2016. május 23. | Általános hír

Már letölthető az elektronikus építési napló androidos mobilokra fejlesztett változata. Az alkalmazással a felhasználók okostelefonon vihetnek fel napi jelentéseket és eseti bejegyzéseket a kivitel...
Okostelefonos támogatást kap az építőipar structure-content-more-text

Elektronikus építőipar

Elektronikus építőipar

Az információs társadalom fejlődésével, közigazgatásnak is alkalmazkodnia kell a technika modernizációjához, ebből adódóan, az elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése a közigazgatás „új” feladatai közé tartozik.
Az építőipar területén több, az elektronikus ügyintézést segítő rendszer kezdte meg működését.

Az építőiparban kivitelezőként tevékenykedőknek kötelező regisztrálniuk magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elektronikus építőipari kivitelezői nyilvántartásába, amelynek nyilvános adatait az építtetők, a partner szervezetek és a felügyeleti szervek is láthatják, felhasználhatják.

Az ÉTDR rendszer az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer olyan, interneten keresztül elérhető központi, országos szolgáltatás, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás valamennyi résztvevője (ügyfelek, hatóságok) számára támogatja az elektronikus ügyintézést, valamint az engedélyezési tervdokumentáció (a rajzi mellékleteket is beleértve) elektronikus kezelését: készítését, tárolását, továbbítását, véleményezését, megjelenítését és megőrzését.

Építési naplót kell vezetni minden építésügyi hatósági engedélyhez (ideértve a sajátos építményfajtákra vonatkozó engedélyezési szabályokat is) vagy tudomásulvételi eljáráshoz kötött, építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről. Ebben jelent minőségi változást a 2013. október 1-vel bevezetett elektronikus építési napló.

Új vitarendezési lehetőséget jelent az építésügy területén a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működése. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetnél 2014. április végétől működik az elektronikus kérelem befogadási rendszer, ahol (az űrlap kitöltését és a dokumentumok feltöltését követően) egyetlen kattintással lehet kérelmezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását.


Munkatársunk

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Vizsgadelegáló munkatárs, MFKB koordinátor, (építésügyi előadó)

23/517-995, +36 70 33 999 40

mihok.viktoria@pmkik.hu

BPMFKB megyei programkoordinátor

Feladatok: a Budapesti és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátása (adatok, információk gyűjtése, rendszerezése és továbbítása). Részvétel a vállaltok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felméréshez kapcsolódó terepmunkában, valamint aktív részvétel a BPMFKB irány-arány javaslatainak előkészítésében, véglegesítésében és az érintettekkel történő megismertetésében.

A feladatok ellátása az NFA-KA-NGM- projekt keretében az NGM támogatásával történik, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően.

 

Építésügyi előadó

Feladatok:

  • az MKIK Építésügyi regisztrációjához kapcsolódóan az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendelet 39.§ b) pontjának megfelelően, az építőipari kivitelezők regisztrációjának segítése, a megyei helyszíni ellenőrzések lebonyolítása és dokumentálása.
  • Az MKIK mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével kapcsolatos megyei szintű feladatok ellátása. A TSZSZ népszerűsítése, megismertetése a magyarországi építőipari kivitelezésekben érdekelt vállalkozókkal, és a TSZSZ hatáskörébe tartozó ügyek kanalizálása az MKIK által működtetett „kérelem befogadási rendszerbe”.
    A feladat ellátása az NGM támogatásával valósul meg.
  • Egyéb az építőipart érintő aktuális eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Jelenleg, az elektronikus építési napló bevezetéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása. Az érintettek naprakész tájékoztatása, előadások szervezése és megtartása, a jogszabályok és az elektronikus alkalmazás változásainak folyamatos nyomon követése.