Előzmények

Előzmények

2016. szeptember 16-án a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara egy nemzetközi gazdasági konferenciát rendezett V4 országok területi kamaráinak meghívásával. A PMKIK célja az volt, hogy megteremtse a V4 kereskedelmi és iparkamarák közötti együttműködések lehetőségei és jövőbeni irányait. A rendezvények a V4 országok a legmagasabb diplomáciai szinten képviseltették magukat, felszólalt a Magyarországra akkreditált összes V4-s nagykövet. A nagykövetek egyetértett abban, hogy a V4 országok minél szorosabb gazdasági együttműködése a területi kereskedelmi és iparkamarák együttműködésén keresztül eredményesen valósulhat meg. A konferencián résztvevő regionális (Pozsony, Nyitra, Varsó, Krakkó, Prága, Brno) kamara megállapodtak abban, hogy az együttműködést operatívan, a maguk területi szintjén tovább viszik, hiszen egy-egy térség adott problémáira adott válaszok összeadódva, együttesen járulnak hozzá a V4 térség gazdasági versenyképességéhez.

Célul tűzték ki, hogy (1) rendszeresen közös akciókat tartanak, (2) támogatják vállalkozások közös akcióikon való bemutatkozását (3) a V4 gazdasági fellendítésének érdekében munkájukat összehangolják stratégiai területeken (pl.: adóügy, oktatás stb.) és (4) bővítik az együttműködők körét további kamarák bevonásával.

A „V4 Regional Chamber-to-Chamber Meeting 1.0 ‑ (C2C)” projekt előzményének is tekinthető konferencia rámutatott arra, hogy a regionális kereskedelmi és iparkamarák gazdaságszervező potenciája erős, de még fejleszthető. A tavalyi konferencia előadásaiból kiderült, hogy a V4 országok számos hasonló és közös gazdasági és társadalmi kihívással néznek szembe. Példának említhető a hazai munkaerő védelme, tudásintenzív KKV-k ösztönzése, duális képzés támogatása stb. Továbbá az is igazolást nyert, hogy a kamarák saját területi szintjükön tudnak a leginkább eredményeket elérni ezért a kamarák közötti összefogás és tevékenységük összehangolása ezen a szinten leghatékonyabb. Összefoglalva tehát, a térségi gazdasági kihívásokra a területi kereskedelmi és iparkamarák együttműködve és közösen tudnak stratégiákat kidolgozni, melyeket azután saját területükön számos akción keresztül megvalósítanak meg, bevonva és támogatva a gazdaság képviselőit, elsősorban a mikró-, kis- és középvállalkozásokat.

a visegrádi alapról