Visszatérés a weboldalhoz

Hirdetmény békéltető testületi tagok kijelölésére

Hirdetmény békéltető testületi tagok kijelölésére

2015. szeptember 29.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület felhívja a testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket, hogy a hirdetmény 2015. szeptember 25-én történt közzétételétől számított 30 napon belül a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján tegyék meg jelöléseiket!

A fogyasztóvédelmi szervezetek részéről a testületbe jelölhető személyek száma tizenöt (15) fő, ezen belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok száma minimálisan hét (7) fő. A békéltető testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek minősül az a békéltető testületi tagnak jelölt, illetve kijelölt személy is, aki az új testület megalakulásának napjáig tölti be az általános öregségi nyugdíjkorhatárt.

A jelölésre vonatkozó javaslatokat postán feladott küldeményként írásban kell benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testület elnökéhez. (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.)

Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat, illetve a kijelölés is.

A jelölésre vonatkozó javaslatokhoz csatolni kell a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat és mellékleteket. Elkésett javaslat nem fogadható be és hiányosan benyújtott javaslat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az elkésett javaslat elutasításáról az elnök három napon belül írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi egyesületet.

A jelölés érvénytelenségéről illetőleg eredménytelenségéről az elnök három napon belül írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületeket.

A fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendő tagokról történő szavazás időpontját az elnök eredményes jelölési eljárás esetén a jelölési határidő leteltét követő harminc napon belülre eső munkanapra tűzi ki.

A hirdetmény közzétételének napja a Magyar Hírlaplapban; 2015. szeptember 25. napja.

A hirdetmény a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara –rövidített nevén: PMKIK – honlapján (www.pmkik.hu), valamint a Pest Megyei Békéltető Testület honlapján (www.panaszrendezes.hu), a békéltető testületek (www.bekeltetes.hu) továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján közzétételre kerül.

 

Dr. Csanádi Károly

a Pest Megyei Békéltető Testület

elnöke

hirdetmény


PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon: +36 1 269 0703
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Elérhetőségek:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu