Eljáró tagok listája 2016. január 4-től

Eljáró tagok listája 2016. január 4-től

2016. január 18. | Általános hír

A Pest Megyei Békéltető Testület tagjai

         

 

Név

Felsőfokú végzettség 

Szakterület

Jelölő szervezet

 

Dr. Csanádi Károly
elnök

jogász

szerződések, turizmus
építőipari hibás teljesítés,
szakképzés

PMKIK

 

Dr. Morvay György
elnökhelyettes

jogász

hibás teljesítés, kereskedelem,
szolgáltatások

Fogyasztóvédők
Magyarországi
 Egyesülete

         

Fogyasztók által az eljáró tanácsba jelölhető tagok

         

 

Név

Felsőfokú végzettség 

Szakterület

Jelölő szervezet

1.

Óvári Mihály

gépészmérnök

gépészet, műszaki ügyek

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

2.

Dr. Vasas Éva

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

3.

Várhegyi László

gépészmérnök,
közlekedési műszaki szakértői szakmérnök

gépészet, háztartási gépek, műszaki cikk,
gépjármű szakértő

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

4.

Zsakóné Gellért Ildikó

üzemmérnök

épületvillamosítás,
villamosenergia számlázás, reklám

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

5.

Dr. Hercsik Alexandra

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete

6.

Dr. Toldy Miklós
Gáborné dr. Farkas
 Éva Margit

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

Fogyasztóvédelmi Egyesület Gyáli Szervezete

7.

Dr. Baran Alexandra

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

INDRA Érdekvédő Egyesület

8.

Grósz Júlia

közgazdász (BSC)

szolgáltatások

INDRA Érdekvédő Egyesület

9.

Dr. Pongrácz Krisztina
Kamilla

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

INDRA Érdekvédő Egyesület

10.

Dr. Dutkay György
 János

jogász

kereskedelem, szolgáltatások

FÉBÉSZ

11.

Rajmon Attila

közgazda

kereskedelem, szolgáltatások

Teszt és Piac Egyesület

12.

Szép Gábor

tanár, kommunikációs szakember, elektronikus sajtó szakirány

szakképzés, távközlési szolgáltatás,
kereskedelem

Teszt és Piac Egyesület

13.

Dr. Deméndi Zsuzsanna
 Márta

jogász

közlekedés, gépjármű, szolgáltatások

Magyar Autóklub

14.

Dr. Tóth Zsuzsanna

jogász

közlekedés, gépjármű, szolgáltatások

Magyar Autóklub

 

       
         
         

Vállalkozások által az eljáró tanácsba jelölhető tagok

         

 

Név

Felsőfokú végzettség

Szakterület

Jelölő szervezet*

1.

Dr. Egyed István

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

2.

Dr. Frei Anita

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

3.

Gólya Szandra

andragógus,
személyügyi szervező szakirány

oktatás, felnőttképzés

PMKIK

4.

Dr. Jeles Judit

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

5.

Dr. Kovács Krisztina

jogász, kommunikációs szakember

turizmus, fogyasztói csoport,
termékbemutató,
kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

6.

Dr. Leveles-Barta Tímea

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

7.

Orgoványiné Jancsok Katalin

gazdasági agrármérnök

agrár jellegű
kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK
(agrár)

8.

Dr. Pallay Miklós

jogász

gépjármű ügyek,
kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

9.

Dr. Szűcs T. Péter

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

10.

Takár György Lajos

üzemmérnök

szállítmányozás, fuvarozás, taxi szolgáltatás, parkolás, szolgáltatások

PMKIK

11.

Varró Zsuzsanna

humán-, művelődés-, oktatásszervező

képzési szerződések,
szakképzés, szolgáltatás

PMKIK

12.

Dr. Vándor András

jogász

közművek, kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

13.

Dr. Viszlói Tamás

jogász

kereskedelem, szolgáltatás

PMKIK

14.

Wendler András

üzemmérnök

gépjárműjavítás, hibás teljesítés,
gépjármű kereskedelem

PMKIK

 

       
         
 

*(PMKIK) Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

 

 

békéltető testület


Hirdetmény békéltető testületi tagok kijelölésére

Hirdetmény békéltető testületi tagok kijelölésére

2015. szeptember 29.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület felhívja a testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó fogyasztóvédelmi társadalmi szervezeteket, hogy a hirdetmény 2015. szeptember 25-én történt közzétételétől számított 30 napon belül a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet alapján tegyék meg jelöléseiket!

A fogyasztóvédelmi szervezetek részéről a testületbe jelölhető személyek száma tizenöt (15) fő, ezen belül a jogász szakképzettséggel rendelkező tagok száma minimálisan hét (7) fő. A békéltető testület megalakulásakor legfeljebb a testületi tagok fele lehet olyan személy, aki az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte. Általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személynek minősül az a békéltető testületi tagnak jelölt, illetve kijelölt személy is, aki az új testület megalakulásának napjáig tölti be az általános öregségi nyugdíjkorhatárt.

A jelölésre vonatkozó javaslatokat postán feladott küldeményként írásban kell benyújtani a Pest Megyei Békéltető Testület elnökéhez. (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.)

Határidőben benyújtottnak minősül a határidő utolsó napján postára adott javaslat, illetve a kijelölés is.

A jelölésre vonatkozó javaslatokhoz csatolni kell a békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4.§. (1) és (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatokat, a nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat és mellékleteket. Elkésett javaslat nem fogadható be és hiányosan benyújtott javaslat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség.

Az elkésett javaslat elutasításáról az elnök három napon belül írásban értesíti az azt benyújtó fogyasztóvédelmi egyesületet.

A jelölés érvénytelenségéről illetőleg eredménytelenségéről az elnök három napon belül írásban értesíti a javaslatot tevő fogyasztóvédelmi egyesületeket.

A fogyasztóvédelmi egyesületek által kijelölendő tagokról történő szavazás időpontját az elnök eredményes jelölési eljárás esetén a jelölési határidő leteltét követő harminc napon belülre eső munkanapra tűzi ki.

A hirdetmény közzétételének napja a Magyar Hírlaplapban; 2015. szeptember 25. napja.

A hirdetmény a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara –rövidített nevén: PMKIK – honlapján (www.pmkik.hu), valamint a Pest Megyei Békéltető Testület honlapján (www.panaszrendezes.hu), a békéltető testületek (www.bekeltetes.hu) továbbá a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján közzétételre kerül.

 

Dr. Csanádi Károly

a Pest Megyei Békéltető Testület

elnöke

hirdetmény


PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

PEST MEGYEI ÉS ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROSI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon: +36 1 269 0703
Email: pmbekelteto@pmkik.hu

Elérhetőségek:
www.panaszrendezes.hu
www.pestmegyeibekelteto.hu