Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Aktuális:

Friss hírek, események, rendezvények, előadások, kiállítások
<<
>>
Design Management Díj 2020 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MKIK Piactér - Felajánlások rendszere
A piactér felület célja a cégek közötti üzéleti kapcsolatok élénkítése és támogatása. A piactér az a...
A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek
Üzleti Túlélőcsomag
Pályaválasztást segítő kiadvány 2019
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
ÚJ VERSENYKÉPESSÉG NÖVELŐ TÁMOGATÁSI PROGRAM - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Összhangban a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bemutatására megrendezett webkonferencián bejel...
Szakmák elérhetősége megosztás
A Grant Thornton Magyarország segélyvonal létrehozásával segíti a KKV-kat
Szakképzési információk
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Tanulók! A koronavírus-járvány okozta jelenlegi rendkívüli helyzetben...
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
KAMARAI HÁLÓZAT VÉLEMÉNYE A „GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV”- RŐL
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása a kozmetikai szolgáltatások vonatkozásában
Üzleti túlélőcsomag
Tisztelt Vállalkozók! A teljes kamarai hálózat kiemelten támogatja a koronavírus járvány gazdasági h...
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
Kiemelt téma: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazda...
Kerül, amibe kerül - Az európai gazdaság megmentése koronavírus járvány idején - Győri Enikő írása
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara II. Javaslatcsomagja
Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei
Végrehajtási eljárás felfüggesztése
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye
Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt
A koronavírus hatásainak és kezelésének felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan – második hullám
Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara annak érdekében, hogy minél pontosabb kép...
MKIK összegző, azonnali beavatkozést igénylő javaslatai
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelm...
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan Tisztelt Vállalkozó! Az ...
Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek...
Felsőfokú logisztikai menedzser képzés
Felsőfokú logisztikai menedzser képzés
2020. március 14-én Budapesten, 2020. április 25-én Székesfehérváron indul Felsőfokú logisztikai m...
Érdi Nyitnikék 2020
Érdi Nyitnikék 2020
Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Kamarai Tagtársunk! Tisztelt Partnerünk! Örömmel adunk hírt rendez...
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásához kapcsolódó Választási Névjegyzéke és Tagjegyzéke közzétételéről
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024...
Horizontális jó gyakorlatok versenye 2020 02 29
Visszatérés a weboldalhoz

PÁLYÁZAT A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására

PÁLYÁZAT A mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására

2016. január 26. | Általános hír

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 

VP-3-4.2.1-15


A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, ezáltal az elavult technológiai módszerek fejlesztését, s ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtését.  A cél elérését a Kormány a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén. 


Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy: 
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn1 belül dönt; 
- a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig; 

- az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50%-ának megfelelő előleget biztosít


A támogatási kérelmet benyújtók az együttműködés keretében vállalják, hogy: 
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a Partnerségi Megállapodásban foglalt célok eléréséhez; 
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet. 


 

 

 


A rendelkezésre álló forrás 
A Felhívás az Európai Unió 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásaihoz3, illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületekhez kapcsolódik: 
3A - keretösszege: 72,6 Mrd Ft 
6A - keretösszege: 20,5 Mrd Ft 
5B - keretösszege: 57,9 Mrd Ft 


A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 151 Mrd Ft. 


Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott projektek várható száma: 5000 db 


A támogatás háttere 
Jelen Felhívást az Európai Bizottság által 2015. augusztus 10. napján elfogadott Vidékfejlesztési Program keretében az IH hirdeti meg a 1721/2015. (X. 6.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján. A Felhívás alapjául a Vidékfejlesztési Program 4.2.1. számú, a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című művelete szolgál. 

A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK 


A támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek: 


Támogatható tevékenységek bemutatása 
I. Önállóan támogatható tevékenységek 
A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetén kizárólag Annex I. termék4 előállítására vonatkozó - tevékenységek - kivéve TEÁOR 109 (takarmánygyártás) és TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alá tartozó tevékenységek - támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 


A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 


A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják: 
- magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása; 
- versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése; 
- piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitásbővítés. 
Támogatható tevékenységek: 
- Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; 
- Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; 
- A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése; 
- A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 


A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 
B.1) Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 


A célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az energia-, illetve az egyéb inputhatékonyság fokozása. 


Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 
- Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 
- Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 
- Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); 
- Berendezések, gépek, rendszerek energetikai felújítása. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák, berendezések beszerzése. 


Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 
- Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése, szennyvízkezelés fejlesztése, technológiai veszteségek minimumra való csökkentése stb.); 
- Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése. 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 
- Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
- Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
- Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése stb.); 
- Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása). 

A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI 
Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe. 


Támogatást igénylők köre 
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők. 
Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik; 
b. tevékenysége Annex I. termék9 feldolgozására irányul. 


Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: 
a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik; 
b. tevékenysége Annex I. termék10 feldolgozására irányul; 
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket11 állít elő. 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 


Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség. 
Kollektív projektnek minősül a legalább öt - jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 
Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem lehetnek egymásnak partner, ill. kapcsolódó vállalkozásai. A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltételei: 
a) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval kell, hogy rendelkezzen. 
b) Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági termelő esetében a 4.1.1., mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a 4.1.2. pontban előírt feltételeknek. Amennyiben egy konzorcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy a konzorcium csak Annex I. terméket12 állíthat elő. 


Támogatásban nem részesíthetők köre 
Az ÁÚF Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, aki: 
a) olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 
b) a jelen Felhívás keretében már részesült támogatásban. 


Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: 

a) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
b) ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT területén,21 
c) azon támogatást igénylő részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget, 
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi. 
e) azon beruházások esetében, ahol az elszámolható költség nagyobb, mint 100 millió eurónak megfelelő forintösszeg. 


Nem nyújtható megújuló energia termeléséhez támogatás megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási kategória esetén: 

a) ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt álló bioüzemanyagokhoz, 
b) a vízvédelmi politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez, 
c) a létesítmény működésének megkezdését követően, 
d) a termelés eredményétől függően, 
e) működési célra. 

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására

2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség. 
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
- 2016. április 15. 
- 2016. július 15. 
- 2016. október 15. 
- 2017. január 15. 
- 2017. április 15. 
- 2017. július 15. 
- 2017. október 15. 
- 2017.február 15. 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, az MVH http://www.mvh.gov.hu elektronikus felületén. 

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul a közép-magyarországi régión kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott maximális támogatási mértéket: 


a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%, 
b) a Közép-Dunántúl régióban 35%, 
c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE 
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását. 
http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 

pályázatfigyelés közép-magyarország élelmiszeripar ágazat


Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör ArchívumKamarai klubjaink


Széchenyi kártya
Üzlet @ Hálón kamarai adatbázis
Korrekt Partner pályázati felhívás