Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Aktuális:

Friss hírek, események, rendezvények, előadások, kiállítások
<<
>>
A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek
SZEPES EXPO - SPIŠ EXPO - szepesi kiállítás és vásár Iglón – 2020. július 17 – 19.
SZEPES EXPO - SPIŠ EXPO - szepesi kiállítás és vásár Iglón – 2020. július 17 – 19. Tisztelt Vállal...
Nyári tréningek az MLE-nél!
Nyári tréningek az MLE-nél!
Védelmi ipari kapacitások felmérése
Tisztelt Vállalkozó! A Nemzeti Védelmi Ipari és Védelmi Célú Fejlesztésekért, valamint a Haderő-mo...
MKIK Piactér - Felajánlások rendszere
A piactér felület célja a cégek közötti üzéleti kapcsolatok élénkítése és támogatása. A piactér az a...
Szakmák elérhetősége megosztás
Már letölthető a NAV Online Számla mobilapplikációja
Már letölthető a NAV Online Számla mobilapplikációja Tisztelt Vállalkozók! A Nemzeti Adó- és Vámhiva...
Design Management Díj 2020 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üzleti Túlélőcsomag
Pályaválasztást segítő kiadvány 2019
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
ÚJ VERSENYKÉPESSÉG NÖVELŐ TÁMOGATÁSI PROGRAM - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Összhangban a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bemutatására megrendezett webkonferencián bejel...
A Grant Thornton Magyarország segélyvonal létrehozásával segíti a KKV-kat
Szakképzési információk
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Tanulók! A koronavírus-járvány okozta jelenlegi rendkívüli helyzetben...
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
KAMARAI HÁLÓZAT VÉLEMÉNYE A „GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV”- RŐL
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása a kozmetikai szolgáltatások vonatkozásában
Üzleti túlélőcsomag
Tisztelt Vállalkozók! A teljes kamarai hálózat kiemelten támogatja a koronavírus járvány gazdasági h...
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
Kiemelt téma: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazda...
Kerül, amibe kerül - Az európai gazdaság megmentése koronavírus járvány idején - Győri Enikő írása
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara II. Javaslatcsomagja
Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei
Végrehajtási eljárás felfüggesztése
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye
Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt
A koronavírus hatásainak és kezelésének felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan – második hullám
Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara annak érdekében, hogy minél pontosabb kép...
MKIK összegző, azonnali beavatkozést igénylő javaslatai
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelm...
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan Tisztelt Vállalkozó! Az ...
Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek...
Visszatérés a weboldalhoz

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásához kapcsolódó Választási Névjegyzéke és Tagjegyzéke közzétételéről

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásához kapcsolódó Választási Névjegyzéke és Tagjegyzéke közzétételéről

2020. február 10.

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és Iparkamara
H I R D E T M É N Y E
a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai
küldöttválasztásához kapcsolódó
Választási Névjegyzéke és Tagjegyzéke közzétételéről

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!
Tisztelt Kamarai Tagtársaink!

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: PMKIK) küldötteit és pótküldötteit a 2020-2024 közötti időszakra vonatkozóan a PMKIK Választási Névjegyzékében (amelynek része a Tagjegyzék) szereplő gazdálkodó szervezetek tagozatokban választják meg. A PMKIK szervezete négy tagozatból (Ipari, Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) és tagozatonként 5 - 5 szakmai csoportból áll.

A PMKIK a Választási Névjegyzéket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától kapott adatok alapján, a Tagjegyzéket pedig a saját tagnyilvántartása alapján állítja össze és vezeti.

A PMKIK Választási Bizottsága a legkorábban tartandó tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletét megelőzően legalább 30 nappal a Választási Névjegyzék és Tagjegyzék közzétételének időtartamáról és helyszínéről közzétette hirdetményét a Magyar Hírlap 2019. december 21. napi lapszámában, majd a Magyar Hírlap 2020. január 8. napi lapszámában megjelent hirdetményében foglaltaknak megfelelően a PMKIK Ipari Tagozatának, Kereskedelmi Tagozatának és Kézműipari Tagozatának jelölő és küldöttválasztó értekezletei 2020. január 24. napján eredményesen megtartásra kerültek.

A PMKIK Választási Bizottsága jelen hirdetményében tájékoztatást ad arról, hogy a PMKIK Szolgáltatói Tagozatának a későbbiekben megtartásra kerülő tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezlete okán a Választási Névjegyzékét és Tagjegyzékét a jelen hirdetményben foglaltak szerint betekintésre bárki számára ismét hozzáférhetővé teszi, közzéteszi.

A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a Választási Névjegyzékben (amelynek része a Tagjegyzék) szavazásra jogosult személyként feltüntetett természetes személy útján gyakorolhatják. A kamarai választások során minden gazdálkodó szervezetet egy szavazat illet meg (aktív választójog). Az aktív választójog valamennyi Pest megyei székhelyű, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény – a továbbiakban: Gktv. – szerinti gazdálkodó szervezetet és székhelyüktől függetlenül a PMKIK önkéntes tagjait illeti meg.

A PMKIK önkéntes tagjairól vezetett tagnyilvántartásba bejegyzett önkéntes kamarai tagok – tagozatonként – a Tagjegyzékben szerepelnek. A kamarai önkéntes tagok adatainak egyeztetését Pleszkán Éva regisztrációs vezető (elérhetősége: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet; telefon: +36-1-237-2957; e-mail: valasztas2020@pmkik.hu) végzi. A Választási Névjegyzéket és Tagjegyzéket a kamara a 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet alatti székhelyén betekintésre bárki számára hozzáférhetővé teszi, közzéteszi a Gktv. 32. § (2) és (4) bekezdése szerint. A PMKIK Szolgáltatói Tagozatára vonatkozóan a PMKIK Választási Bizottsága a Választási Névjegyzéket és a Tagjegyzéket 2020. február 17. (hétfő) napjától kezdődően a fentieknek megfelelően a 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet alatti székhelyén a Választási Szabályzatban meghatározott 15 napos időtartamot meghaladó időtartamra – 2020. február 17. (hétfő) napjától 2020. március 16. (hétfő) napjáig – közzéteszi a Gktv. 32. § (2) és (4) bekezdése szerint.

A PMKIK Szolgáltatói Tagozata esetében a Választási Névjegyzékkel és Tagjegyzékkel kapcsolatos kifogást – a törvényes jogorvoslati lehetőségek alapján – a közszemlére tétel időtartama alatt, 2020. március 16. (hétfő) napjáig, írásban kell a Választási Bizottsággal közölni. A Választási Bizottság elérhetősége: 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet; telefonszáma: +36-1-317-7599; e-mail: valasztas2020@pmkik.hu; a Választási Bizottság elnöke: dr. Vereczkey Zoltán, titkára: dr. Vincze Gábor.

A PMKIK Választási Bizottsága az alaptalannak tartott kifogást legkésőbb a beérkezést követő három napon belül átteszi a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz. A bíróság a kifogásról a beérkezéstől számított három napon belül, polgári nemperes eljárásban határoz. Ha a bíróság a kifogást alaposnak tartja, elrendeli a Választási Névjegyzék vagy a Tagjegyzék kiigazítását, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság a határozatát a határozathozatal napján közli a PMKIK Választási Bizottságával és azzal a gazdálkodó szervezettel, amely a kifogást emelte. A bíróság határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

A PMKIK Szolgáltatói Tagozatának tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezlete időpontjáról és helyszínéről, valamint a jelöléssel és a választással kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatását a PMKIK Választási Bizottsága a későbbiekben külön hirdetmény útján teszi közzé.

A kamarai választásra vonatkozó szabályokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 3. számú melléklete, valamint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya és Választási Szabályzata tartalmazzák, melyek elérhetők a PMKIK honlapján (www.pmkik.hu).

A PMKIK Választási Névjegyzékének és Tagjegyzékének közzétételével kapcsolatos valamennyi információ elérhető a PMKIK honlapján (www.pmkik.hu).

Budapest, 2020. február 15.

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Választási Bizottsága


Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör ArchívumKamarai klubjaink


Széchenyi kártya
Üzlet @ Hálón kamarai adatbázis
Korrekt Partner pályázati felhívás