Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Aktuális:

Friss hírek, események, rendezvények, előadások, kiállítások
<<
>>
Design Management Díj 2020 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MKIK Piactér - Felajánlások rendszere
A piactér felület célja a cégek közötti üzéleti kapcsolatok élénkítése és támogatása. A piactér az a...
A koronavírussal kapcsolatos nemzetközi gazdasági hírek
Üzleti Túlélőcsomag
Pályaválasztást segítő kiadvány 2019
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
ÚJ VERSENYKÉPESSÉG NÖVELŐ TÁMOGATÁSI PROGRAM - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Összhangban a gazdaságvédelmi akcióterv részleteinek bemutatására megrendezett webkonferencián bejel...
Szakmák elérhetősége megosztás
A Grant Thornton Magyarország segélyvonal létrehozásával segíti a KKV-kat
Szakképzési információk
Tisztelt Vállalkozók! Kedves Tanulók! A koronavírus-járvány okozta jelenlegi rendkívüli helyzetben...
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Digitális oktatás! Pályán maradunk, ismeretek könnyedén
Pályán maradunk! Ismeretek könnyedén. Egyszerű és szórakoztató programokkal tudjuk támogatni a diá...
KAMARAI HÁLÓZAT VÉLEMÉNYE A „GAZDASÁGVÉDELMI AKCIÓTERV”- RŐL
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása a kozmetikai szolgáltatások vonatkozásában
Üzleti túlélőcsomag
Tisztelt Vállalkozók! A teljes kamarai hálózat kiemelten támogatja a koronavírus járvány gazdasági h...
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
INDUL AZ MKIK GVI 2020. ÁPRILISI ONLINE KONJUNKTÚRA FELVÉTELE
Kiemelt téma: a koronavírus-járvány gazdasági hatásai A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazda...
Kerül, amibe kerül - Az európai gazdaság megmentése koronavírus járvány idején - Győri Enikő írása
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara II. Javaslatcsomagja
Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei
Végrehajtási eljárás felfüggesztése
Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye
Az online pénztárgépek éves felülvizsgálata a COVID-19 koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet ideje alatt
A koronavírus hatásainak és kezelésének felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan – második hullám
Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara annak érdekében, hogy minél pontosabb kép...
MKIK összegző, azonnali beavatkozést igénylő javaslatai
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól
Felmérés a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásairól Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelm...
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan
A koronavírus hatásának felmérése a hazai vállalati szektorra vonatkozóan Tisztelt Vállalkozó! Az ...
Tájékoztató a kamarai gyakorlati oktatói képzésről és vizsgáról
A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek...
Felsőfokú logisztikai menedzser képzés
Felsőfokú logisztikai menedzser képzés
2020. március 14-én Budapesten, 2020. április 25-én Székesfehérváron indul Felsőfokú logisztikai m...
Érdi Nyitnikék 2020
Érdi Nyitnikék 2020
Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Kamarai Tagtársunk! Tisztelt Partnerünk! Örömmel adunk hírt rendez...
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásához kapcsolódó Választási Névjegyzéke és Tagjegyzéke közzétételéről
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024...
Horizontális jó gyakorlatok versenye 2020 02 29
Visszatérés a weboldalhoz

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU

2016. május 13. | Általános hír

I.

 

KÖTELEZŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A BÍRÓSÁGOKKAL, PERKAPU

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kötelesek benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást az érintettek önként választhatják.

 

A Pp. szerint gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Folyamatban van az elektronikus kapcsolattartást elősegítő új szolgáltatás, a perkapu kidolgozása és a bevezetésével összefüggő jogszabály-módosítás. A Pp. módosításáról rendelkező törvényjavaslat a T/10308. számon került benyújtásra, megtekinthető a www.parlament.hu honlapon. Rövidesen közigazgatási és társadalmi egyeztetésre kerül a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló előterjesztés, amely a szolgáltatás részletes szabályozását tartalmazza.

A perkapuval kapcsolatban a nisz.hu/eperkapu felületen érhetők el részletes információk. A felmerülő kérdéseket az eperkapu@nisz.hu címre lehet megküldeni.

 

 

II.

 

KERESETLEVÉL ELEKTRONIKUS BENYÚJTÁSA KÖZIGAZGATÁSI ÉS BIRTOKVÉDELMI PEREKBEN

A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bek.).

 

Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a másodfokú közigazgatási szerv részére.

Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szerv, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyző a hatályos szabályok értelmében köteles gondoskodni a felülvizsgálni kért határozat alapjául szolgáló ügy iratainak digitalizálásáról, akkor is, ha a keresetlevél papír alapon kerül előterjesztésre.

A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

 

A közigazgatási és birtokvédelmi perekben az ÁNYK űrlapok egységesítése érdekében az IM-mel és az OBH-val történt egyeztetés alapján a következő eljárás került elfogadásra:

 

Minden érintett szervezet saját űrlapot készít, melyen megtörténhet nála a keresetlevél benyújtása az alábbiak szerint:

 

 1. Az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként a közigazgatási szervek és a jegyzők számára a saját határozataikkal szembeni keresetlevél benyújtására kialakítandó ÁNYK űrlapjuk elkészítéséhez;
 2. Ezt az adattartalmat a közigazgatási szerv, illetve a jegyző kiegészíti a Pp. által (330. § (1) bek., illetve 341/F. § (1) bek.) előírt speciális tartalmi elemekkel;
 3. Az űrlapot közzéteszi honlapján és célszerű, hogy az OBH honlapján is legyen megjelenítve az elérhetősége;
 4. Az OBH mintaként szolgáló elektronikus űrlapjának verzió-váltása esetén a közigazgatási szerv, illetve a jegyző gondoskodik az új verzióval egyező tartalmú saját ÁNYK űrlap elkészítéséről és közzétételéről;
 5. A minta-űrlapot és a közigazgatási szervek, jegyzők feladataival kapcsolatos tájékoztatót központilag közzé kell tenni (OBH honlapján, az Önkormányzati Értesítőben), a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős államtitkárának megkeresésével gondoskodni kell a kormányhivatalok tájékoztatásáról.

 

Hivatali kapuval rendelkező szervezetek az ÁNYK űrlap elkészítése érdekében ingyenesen igényelhetik az ÁNYT tervező szoftver rendelkezésükre bocsátását. Az ÁNYT-t a HKP csatlakozási kérdőíven lehet igényelni, az ezzel kapcsolatos tudnivalók a következő webhelyen érhetők el: https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/csatlakozaskr.

 

Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőnél az ÁNYK űrlapot alapvetően a minta-űrlapok szerinti tartalommal kell elkészíteni, az alábbi eltérésekkel:

 

 1. A K01 űrlap címét célszerű megváltoztatni a következőre: „Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához”;
 2. A két űrlap 1.1. pontjában „Benyújtó” szerv, közigazgatási szerv neve helyett „Címzett” szerv neve szerepeljen, és az adott közigazgatási szerv, jegyző neve legyen feltüntetve.

Kötelezően kitöltendő adatok:

 

K01

 • 1.1. Benyújtó közigazgatási/egyéb szerv neve
 • 1.2. Bíróság kiválasztása
 • 1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma
 • 2.1. A fél minősége
 • 2.2. A fél neve
 • 2.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 2.4. A fél címe
 • 3.1.1. Keresetlevélben megnevezett alperes megnevezése
 • Keltezés

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 330. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni.

 

P26

 • 1.1. Benyújtó szerv neve
 • 2.1. Bíróság kiválasztása
 • 2.4. Pertárgyérték
 • 2.4.1. Lerótt illeték
 • 2.5. Felülvizsgálni kért határozat száma
 • 3.1. A fél minősége
 • 3.2. A fél neve
 • 3.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 3.4. A fél címe
 • 4.1. A fél minősége
 • 4.2. A fél neve
 • 4.3. "Cég" választása esetén a Cégforma
 • 4.4. A fél címe
 • Keltezés

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 341/F. § (1) bekezdésében foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni.

 

A birtokvédelmi perek esetében az elektronikus illetékfizetés lehetőségét célszerű (az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-től kötelező) biztosítani.

adatkezelés


Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör ArchívumKamarai klubjaink


Széchenyi kártya
Üzlet @ Hálón kamarai adatbázis
Korrekt Partner pályázati felhívás