Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör Archívum


Főtitkár

Dr. Vincze Gábor

Dr. Vincze Gábor

Dr. Vincze Gábor

Főtitkár

1/317-7599

titkarsag@pmkik.hu

Feladatok:

· a kamara képviselete
· a kamara ügyintéző szervezetének, gazdálkodásának irányítása
· kapcsolattartás kormányzati és önkormányzati szervekkel, érdekképviseletekkel, hatóságokkal, bankokkal és társkamarákkal
· kapcsolattartás nemzetközi vállalkozásfejlesztési szervezetekkel és külföldi kamarákkal
· a kamara testületi üléseinek előkészítése
· a kamara sajtó, PR tevékenységének összefogása
· a Kis- és Középvállalkozók Világszervezete Kormányzó Tanácsának tagja
· a kamara sajtó, PR tevékenységének összefogása


Titkárok

dr. Laskai Ágota

dr. Laskai Ágota

Főtitkár helyettes

061/237 – 2954

laskai.agota@pmkik.hu

.


Szép Nóra

Szép Nóra

Szép Nóra

Kézműipari tagozati titkár | Szolgáltatói tagozati titkár

06 1 317 7666

szep.nora@pmkik.hu

Feladatait a következő szakmai csoportok tekintetében látja el:
 • 11 Építő szakmai csoport
 • 12 Épületgépészeti és elektromos ipari szakmai csoport
 • 13 Jármű és fémipari szakmai csoport
 • 14 Fa-, üveg-, papír-, kerámia, textil- bőripari és művészeti szakmai csoport
 • 15 Egészségügyi, élelmiszergyártó és egyéb személyi szolgáltató szakmai csoport
 • 16 Közüzemi, kommunális és településüzemeltetési szakmai csoport
 • 17 Pénzügyi- számviteli, banki- biztosítási szakmai csoport
 • 18 Közlekedési és hírközlési szolgáltatói szakmai csoport
 • 19 Egyéb szolgáltatási és ügynöki szakmai csoport
 • 20 Oktatási, szakértõi és kulturális szakmai csoport 


Maróti Szandra

Maróti Szandra

Maróti Szandra

Pályázati referens | Kereskedelmi tagozati titkár | Ipari tagozati titkár

1/317-7666,

maroti.szandra@pmkik.hu

Ipari és Kereskedelmi tagozati titkár

Feladatait a következő szakmai csoportok tekintetében látja el:

 • 01-Energiaipari és környezetvédelmi ipari szakmai csoport
 • 02-Gépipari és egyéb ipari szakmai csoport
 • 03-Vegyipari és könnyűipari szakmai csoport
 • 04-Építő- és szerelőipari szakmai csoport
 • 05-Élelmiszeripari szakmai csoport
 • 06 Nagykereskedelmi vállalkozások szakmai csoport
 • 07 Kiskereskedelmi vállalkozások szakmai csoport
 • 08 Ingatlanügyi szakmai csoport
 • 09 Turizmus, idegenforgalom és vendéglátó szakmai csoport
 • 10 Jármû és egyéb, máshova nem sorolt kereskedelmi szakmai csoport

 


MSZÜTK

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia

dr. Kupcsokné Polyák Ágnes Antónia

Kárpát régiós önkormányzati titkár

23/522-804; +36-70/367-75-26

polyak.agi@pmkik.hu


Feladatok:

- a Kárpát régió országaiban működő vállalkozásokkal, önkormányzatokkal kapcsolattartás
- önkormányzati szervekkel, egyesületekkel, vállalkozókkal való kapcsolattartás
- vásárok, kiállítások, üzletember találkozók szervezése

 


MFKB programkoordinátor

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Mihók Viktória

Vizsgadelegáló munkatárs, MFKB koordinátor, (építésügyi előadó)

23/517-995, +36 70 33 999 40

mihok.viktoria@pmkik.hu

BPMFKB megyei programkoordinátor

Feladatok: a Budapesti és Pest Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság működéséhez kapcsolódó munkaszervezeti feladatok ellátása (adatok, információk gyűjtése, rendszerezése és továbbítása). Részvétel a vállaltok szakképzett munkaerő iránti keresletének és a fiatal pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzetének megismerését célzó országos felméréshez kapcsolódó terepmunkában, valamint aktív részvétel a BPMFKB irány-arány javaslatainak előkészítésében, véglegesítésében és az érintettekkel történő megismertetésében.

A feladatok ellátása az NFA-KA-NGM- projekt keretében az NGM támogatásával történik, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (Sztv.) rendelkezéseinek megfelelően.

 

Építésügyi előadó

Feladatok:

 • az MKIK Építésügyi regisztrációjához kapcsolódóan az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. § (7) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 Korm. rendelet 39.§ b) pontjának megfelelően, az építőipari kivitelezők regisztrációjának segítése, a megyei helyszíni ellenőrzések lebonyolítása és dokumentálása.
 • Az MKIK mellett működő Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működésével kapcsolatos megyei szintű feladatok ellátása. A TSZSZ népszerűsítése, megismertetése a magyarországi építőipari kivitelezésekben érdekelt vállalkozókkal, és a TSZSZ hatáskörébe tartozó ügyek kanalizálása az MKIK által működtetett „kérelem befogadási rendszerbe”.
  A feladat ellátása az NGM támogatásával valósul meg.
 • Egyéb az építőipart érintő aktuális eseményekkel kapcsolatos feladatok ellátása. Jelenleg, az elektronikus építési napló bevezetéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok ellátása. Az érintettek naprakész tájékoztatása, előadások szervezése és megtartása, a jogszabályok és az elektronikus alkalmazás változásainak folyamatos nyomon követése.

 

 


Gazdasági vezető

Nyári Jánosné

Nyári Jánosné

Nyári Jánosné

Gazdasági vezető

1/266-37-65

Feladatai:
- a kamara pénzügyi, számviteli tevékenységének irányítása, ellenőrzése
- a költségvetés előkészítése, végrehajtása, ellenőrzése
- gazdasági beszámolók előkészítése a testületek


Gazdasági csoport

Papp Ildikó

Papp Ildikó

Papp Ildikó

ISZIIR referens (gazdasági ügyintéző, könyvelő)

1/266-39-95

Feladatai:

- a Kamara teljeskörű pénzügyi- és könyvelési feladatainak ellátása
- kapcsolattartás a partnerekkel
- pályázati elszámolások, adminisztráció elkészítése, kapcsolattartás a Támogatóval
- kapcsolattartás és elszámolások készítése a Széchenyi Kártya Hálózattal


Kóbor Anikó

Kóbor Anikó

Kóbor Anikó

Gazdasági ügyintéző

23/511-986

Pénztár, valamint bejövő, kimenő számlák kezelése.


Szőllősi Gabriella

Szőllősi Gabriella

TB és bérügyi ügyintéző

1/317-86-19

Feladatok:
- bérek és egyéb juttatások számfejtése, kapcsolódó nyilvántartások vezetése.
- társadalombiztosítási ellátások intézése.
- munkavállalókkal kapcsolatos ügyintézés.

 


Önkéntes kamarai adminisztráció

Pleszkán Éva

Pleszkán Éva

Pleszkán Éva

Regisztrációs csoportvezető

1/237-29-57

Kötelező kamarai regisztráció
Regisztrált vállalkozásokkal való kapcsolattartás.
Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogtár és céginformáció kezelése.
Email elérhetőség: pleszkan.eva@pmkik.hu

Önkéntes kamarai adminisztráció
Önkéntes és pártoló tagok részére tagsági viszonnyal kapcsolatos információ szolgáltatás.
Tagkártyával kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés.
Kamarai tagdíj-folyószámlával kapcsolatos ügyek intézése (számlázás, befizetés, folyószámla egyeztetés, kötelező kamarai hozzájárulás jóváírása)
Email elérhetőség: onkentes@pmkik.hu

kötelező regisztráció önkéntes tagok belépése


Maszlik Dóra

Maszlik Dóra

Maszlik Dóra

Regisztrációs ügyintéző

1/237-29-56

Kötelező kamarai regisztráció
Kamarai regisztrációval kapcsolatos pénzügyi feladatok.
Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogtár és céginformáció kezelése.

Email elérhetőség:maszlik.dora@pmkik.hu

Önkéntes kamarai adminisztráció
Önkéntes és pártoló tagok részére tagsági viszonnyal kapcsolatos információ szolgáltatás.
Kamarai tagdíj-folyószámlával kapcsolatos ügyek intézése (számlázás, befizetés, folyószámla egyeztetés, kötelező kamarai hozzájárulás jóváírása).
Email elérhetőség: onkentes@pmkik.hu

kötelező regisztráció önkéntes tagok belépése


Informatikai vezető

Molnár Tibor

Molnár Tibor

Molnár Tibor

Informatikai vezető

1/317-7666

molnar.tibor@pmkik.hu

 • folyamatosan építi a PMKIK informatikai rendszerét, közreműködik annak megvalósításában, segítséget nyújt a felhasználóknak
 • gondoskodik a PMKIK informatikai eszközeinek folyamatos működtetéséről
 • szervezi a PMKIK és a társkamarák közti informatikai együttműködést, gondoskodik azok tervszerű, rendszerbe illeszkedő megvalósításáról
 • irányítja a tagszervezetekkel közösen folyó informatikai tevékenység szervezését, koordinálását
 • szervezi és bonyolítja a belföldi államigazgatási intézményekkel történő adat- és információcserét
 • feladata a PMKIK tagvállalati nyilvántartásának üzemeltetése, az adatok betöltése, karbantartása. Szervezi és adminisztrálja az ebből történő belső vagy külső igények szerinti kigyűjtéseket, listák vagy címkék készítését.
 • közreműködik a PMKIK információszolgáltató tevékenységének megszervezésében és lebonyolításában


Informatikai ágazat

Teski Hajnalka

Teski Hajnalka

Informatikai munkatárs

1/237-29-55

teski.hajnalka@pmkik.hu

.

kötelező regisztráció


Titkárság

Tóth Zoltánné

Tóth Zoltánné

Tóth Zoltánné

Titkárságvezető

1/317-7666

toth.zoltanne@pmkik.hu

· Titkárság munkájának irányítása
· Programok egyeztetése
· Általános titkársági feladatok


Pikáné Kiss Andrea

Pikáné Kiss Andrea

elnöki titkárságvezető

061-317-75-99

Kiss.Andrea@pmkik.hu

Feladatok:
- elnöki programok egyeztetése
- általános titkársági feladatok


Poldán Erika

Poldán Erika

főtitkári titkárságvezető

061-317-75-99

Poldan.Erika@pmkik.hu

Feladatok:
- főtitkári programok egyeztetése
- általános titkársági feladatok


Tóthné Aradi Mária

Tóthné Aradi Mária

Tóthné Aradi Mária

Recepció, Ügyfélszolgálati asszisztens

23/511-987

aradi.maria@pmkik.hu

A kamarai levelezés iktatása, iratok kezelése
Recepció szolgálat ellátása
Telefonközpont kezelése


Mesterképzés

Szabóné Zéman Mária

Szabóné Zéman Mária

Szabóné Zéman Mária

Stratégiai koordinátor (szakképzési vezető)

1/317 8560, 23/517-996, +36 30 397 7938

zeman.maria@pmkik.hu, szakkepzes@pmkik.hu

Mestervizsgára felkészítő tanfolyamok és vizsgák szervezése. Egyéb tanfolyamok szervezése.


Okmányhitelesítés

Lockerné Lőrincz Ildikó

Lockerné Lőrincz Ildikó

Lockerné Lőrincz Ildikó

Okmányhitelesítés | Irodavezető

+ 36 1 332 8551, +36 1 311 4824

LockerneLorincz.Ildiko@pmkik.hu

· Származási bizonyítványok, számlák és különböző export okmányok hitelesítése
· Áruk, eszközök ideiglenes külföldre való szállításához ATA-igazolvány kiadása
· Általános felvilágosítás


Pecz Lajosné

Pecz Lajosné

Pecz Lajosné

Okmányhitelesítés

+ 36 1 332 8551, +36 1 311 4824

Pecz.Lajosne@pmkik.hu

· Származási bizonyítványok, számlák és különböző export okmányok hitelesítése
· Áruk, eszközök ideiglenes külföldre való szállításához ATA-igazolvány kiadása
· Általános felvilágosítás


Regisztrációs csoport

Pleszkán Éva

Pleszkán Éva

Pleszkán Éva

Regisztrációs csoportvezető

1/237-29-57

Kötelező kamarai regisztráció
Regisztrált vállalkozásokkal való kapcsolattartás.
Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogtár és céginformáció kezelése.
Email elérhetőség: pleszkan.eva@pmkik.hu

Önkéntes kamarai adminisztráció
Önkéntes és pártoló tagok részére tagsági viszonnyal kapcsolatos információ szolgáltatás.
Tagkártyával kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés.
Kamarai tagdíj-folyószámlával kapcsolatos ügyek intézése (számlázás, befizetés, folyószámla egyeztetés, kötelező kamarai hozzájárulás jóváírása)
Email elérhetőség: onkentes@pmkik.hu

kötelező regisztráció önkéntes tagok belépése


Balog Ágnes

Balog Ágnes

Regisztrációs ügyintéző

1/237-29-59

balog.agnes@pmkik.hu

Feladatok:
- regisztrált vállalkozásokkal való kapcsolattartás
- nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása
- jogtár és céginformáció kezelése
- behajtással kapcsolatos feladatok ellátása

kötelező regisztráció


Maszlik Dóra

Maszlik Dóra

Maszlik Dóra

Regisztrációs ügyintéző

1/237-29-56

Kötelező kamarai regisztráció
Kamarai regisztrációval kapcsolatos pénzügyi feladatok.
Nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogtár és céginformáció kezelése.

Email elérhetőség:maszlik.dora@pmkik.hu

Önkéntes kamarai adminisztráció
Önkéntes és pártoló tagok részére tagsági viszonnyal kapcsolatos információ szolgáltatás.
Kamarai tagdíj-folyószámlával kapcsolatos ügyek intézése (számlázás, befizetés, folyószámla egyeztetés, kötelező kamarai hozzájárulás jóváírása).
Email elérhetőség: onkentes@pmkik.hu

kötelező regisztráció önkéntes tagok belépése


Zsikla Ibolya

Zsikla Ibolya

Zsikla Ibolya

Regisztrációs ügyintéző

1/237-29-58

zsikla.ibolya@pmkik.hu

Feladatok:
- regisztrált vállalkozásokkal való kapcsolattartás
- nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása
- jogtár és céginformáció kezelése
- behajtással kapcsolatos feladatok ellátása

kötelező regisztráció


Szakképzés

Berki Edit

Berki Edit

Berki Edit

Tanulószerződéses tanácsadó

06-23/517-987, 70/442-0639

berki.edit@pmkik.hu

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Bott Katalin

Bott Katalin

Bott Katalin

Pályaorientációs tanácsadó

06-23/517-988, 70/330-1012

bott.katalinkukacpmkik.hu

Pályaorientációs rendezvények szervezése
Üzemlátogatások, osztályfőnöki órák, szülői értekezletek szervezése
Látogatói csoportok szervezése SZKTV és OSZTV országos döntőire


Gál Katalin

Gál Katalin

Gál Katalin

Tanulószerződéses tanácsadó

23/517-989, 70/442-0641

gal.katalin@pmkik.hu

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Gál Nikoletta

Gál Nikoletta

Gál Nikoletta

Tanulószerződéses tanácsadó

23/517-990,

70/442-0637

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Lázárné Nyári Renáta

Lázárné Nyári Renáta

Lázárné Nyári Renáta

Tanulószerződéses tanácsadó

70/442-0642

nyari.renata@pmkik.hu

· Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
· Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Majnár Edina

Majnár Edina

Majnár Edina

Tanulószerződéses tanácsadó

23/517-992, 70/442-0636

majnar.edina@pmkik.hu

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Molnár Csilla Katalin

Molnár Csilla Katalin

Molnár Csilla Katalin

Képzőhely-ellenőrzési referens

23/522-810

molnar.csilla@pmkik.hu

Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése


Patonay-Ilk Nikoletta

Patonay-Ilk Nikoletta

Tanulószerződéses tanácsadó

70/333-0410

ilk.nikoletta@pmkik.hu

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Pluhár Zsuzsanna

Pluhár Zsuzsanna

Mestervizsga és szintvizsga referens

06-23-522-806

pluhar.zsuzsanna@pmkik.hu

Szintvizsgák és mestervizsgák szervezése, dokumentálása; szintvizsga elnöki és mestervizsga elnöki névjegyzék karbantartása.


Tóth Ferenc

Tóth Ferenc

Tóth Ferenc

Vizsgadelegáló munkatárs (szakképzési főelőadó)

23/517-986

toth.ferenc@pmkik.hu

· Gyakorlati képzőhelyek ellenőrzése
· Vizsgadelegálás
· Szakképzéssel kapcsolatos közjogi feladatok ellátása


Varga Horváth Beatrix

Varga Horváth Beatrix

Varga Horváth Beatrix

Tanulószerződéses tanácsadó

23/517 993

horvath.beatrix@pmkik.hu

Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Zádori Krisztián

Zádori Krisztián

Zádori Krisztián

Tanulószerződéses tanácsadó

23/517-994, 70/442-06-40

zadori.krisztian@pmkik.hu

· Tanulószerződések megkötése, nyilvántartása, népszerűsítése
· Együttműködési megállapodások nyilvántartása


Pecz Lajosné

Pecz Lajosné

Széchényi kártya | Irodavezető

1/311-2480

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8-18
Kedd-Szerda-Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-12