Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör Archívum


Köszöntő

Köszöntő

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara a központi régió, ezen belül Pest megye független, önálló gazdasági önkormányzata. Kamaránk, mint az ország legnagyobb taglétszámú megyei gazdasági kamarája, Pest megye gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője.
Közel ötven szolgáltatásunkkal elsődlegesen tagságunk igényeit kívánjuk kielégíteni, ugyanakkor nyitva állunk a megyében működő más vállalkozások előtt is.
Az Európai Uniós csatlakozást követően változatlanul alapvető fontosságúnak tartjuk a vállalkozások piacra jutásának elősegítését, az elérhető pályázati, támogatási lehetőségek bemutatását, valamint minden olyan információ továbbítását, amely tagvállalkozásaink eredményes működését segítheti.
Kamaránk képviselőin keresztül szerepet vállal a jogszabályok előkészítésében, a közép és hosszú távú terület– és gazdaságfejlesztési programok kialakításában és megvalósításában.
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara hittel vallja és napi tevékenységében kifejezésre juttatja, hogy köztestületünk tagjaival, tagjaiért végzi munkáját.

 

dr. Vereczkey Zoltán

elnök