Gyakran ismételt kérdések

?

Hogyan kell az okmányt igényelni?

Az ATA vámokmányt a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bocsátja ki. A vám és kísérő okmányok az Okmányhitelesítő irodánkban,  Budapest V. Kossuth Lajos tér 9.   I. emelet 1.    ( 4-es kapucsengő) - Félfogadás: hétfő- csütörtök 8-15:30 óra,     péntek 8-13:30 óra - megvásárolhatóak, az utazási tervnek megfelelő összeállításban, melyeket az ügyfél értelemszerűen írógéppel vagy nyomtatott nagybetűvel kitölt. A kitöltött okmányt a kamara ellenőrzi és láttamozza, amely azt jelenti, hogy kezességet vállal a kiváltóért a Nemzetközi Kereskedelmi Kamaránál. A láttamozásért a kamara az okmány kibocsátásakor láttamozási díjat kér, amelynek összege a kivitt áru értékétől függ. A láttamozási díjon kívül biztosítékot (kauciót) kérünk. A kauciót az ügyfél az áru visszahozatalát követően a szabályosan igazolt okmány visszaszolgáltatásakor visszakapja.
?

Mi a regisztráció menete?

Az első lépés a regisztrációs adatlap kitöltése. Ez történhet elektronikus úton a kamara honlapján keresztül. www.pmkik.hu, postai úton vagy személyesen. A kitöltött adatlapot cégszerű aláírással ellátva kell megküldeni kamaránknak fax-on, postai úton vagy e-mail-ben a regisztracio@pmkik.hu címre.


A második lépés a kamarai hozzájárulás megfizetése, mely történhet átutalással, kamaránktól igényelt sárga csekken vagy személyesen a 1056 Budapest, Váci utca 40. szám alatti irodánkban.


Számlaszámunk: Budapest Bank 10102086-11571302-12000007


Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba a vállalkozás adószámát, nevét és a "kamarai hozzájárulás" jogcímét kell feltüntetni.
 

?

Mit nyújtanak a regisztrált vállalkozásoknak?

A regisztrált gazdálkodó szervezetek részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk térítésmentesen:

a) csoportos tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben
b) üzleti partnerkeresés
c) pályázatfigyelés
?

Mennyi tagdíjat kell fizetni?

A kamarai tagdíj alapja, a vállalkozás tagdíjfizetés évét megelőző évben bevallott korrigált nettó árbevétele. A tagdíj mértéke pedig a tagdíjalap 1,38 ezreléke, de az így kiszámított tagdíj nem lehet kevesebb évi 11.000.- Ft-nál (minimális tagdíj).

A kamara tagja a kötelező kamarai hozzájárulás összegét - (5000.- Ft/év) – az önkéntes  kamarai tagdíjból levonhatja.

A gazdasági kamarán kívül bármilyen egyéb kamaránál regisztrációs, illetve tagsági kötelezettséggel érintett gazdálkodó szervezet éves tagdíja 11.000,- Ft. A tagdíjfizetési kötelezettség nulla árbevétel  esetén is  fennáll.

A tagdíj megállapításával és fizetésével kapcsolatos részletes tájékoztatást a PMKIK Tagdíjfizetési Szabályzata tartalmazza.

?

Hogyan lehet Önkéntes tagja a kamarának?

A kamara tagja  lehet  bármely,  az  ország  területén  székhellyel  rendelkező gazdálkodó  szervezet,  amely  felvételét  kéri  a  kamarába  és  egyúttal valószínűsíti  azon  gazdasági  érdekeit,  amelyek  Pest  megyéhez  és  Érd megyei jogú városhoz kötődnek.

A tagfelvételt - kizárólag az e célra rendszeresített tagfelvételi nyomtatvány (belépési nyilatkozat)  kitöltésével – a  kamara  főtitkárának  címzett nyilatkozattal  lehet  kérni.

A belépési  nyilatkozat  kamarához  történő benyújtását  követő  30  napos  ügyintézési  határidőn  belül  a  kamara  a gazdálkodó szervezetet a tagokról vezetett nyilvántartásba bejegyzi.