Gazdasági Hírtükör Archívum kisbanner

Gazdasági Hírtükör ArchívumJelentkezés önkéntes kamarai tagnak

Jelentkezés önkéntes kamarai tagnak

 

Belépés önkéntes kamarai tagnak Belépés pártoló kamarai tagnak

 

(A scannelt dokumentumot kérjük küldje el aláírva a titkarsag@pmkik.hu címre!)

Mit nyújt Önnek at önkéntes tagság?

A területi kamara tagjának joga, hogy

- tanácskozási  és  szavazati  joggal  részt  vegyen  a  kamarai  tagozatának ülésén,

- szabadon  rendelkezzen  a  Tagdíjszabályzatban  meghatározott  mértékű,  a tagdíjon  felül  fizetett  kamarai  hozzájárulás  meghatározott  részének  a kamara elnöksége által támogatott célra történő fordításáról,

A területi kamara tagjának joga, hogy a képviseletre jogosult természetes személy útján

a.)  küldöttnek,  testületi  szerv  tagjának,  illetve  a  kamara  elnökének (alelnökének) válasszák a  Választási  Szabályzatban  részletesen meghatározottak szerint;

b.) a kamarában tisztséget viseljen,

c.)  küldöttként  részt  vegyen  az  országos  gazdasági  kamara küldöttgyűlésén  és  a  képviseletében  eljáró  természetes  személy  a kamarai  tagok  közül  megválassza  az  országos  gazdasági  kamara testületi szerveit, elnökét és tisztségviselőit.

d.) igénybe vegye a területi kereskedelmi és iparkamara és az MKIK  Alapszabályában rögzített  térítésmentes  és  egyéb szolgáltatásait.

A térítésmentes és kedvezményes kamarai szolgáltatások igénybe vételének feltétele, a rendezett tagsági viszony.

A tagsági viszony akkor tekintendő rendezettnek, ha a tagnak tagdíj tartozása nincs, valamint megtartja a kamara Alapszabályában és más szabályzataiban előírtakat.

 

Térítésmentes kamarai alapszolgáltatások

 1. tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben;
 2. üzleti partnerkeresés;
 3. jogi tanácsadás;
 4. részvétel a térítésmentesnek meghirdetett kamarai fórumokon, rendezvényeken;
 5. kamarai hírlevelek elérése elektronikus úton és nyomtatott formában;
 6. Széchenyi Kártya Program termékeinek ügyintézése;
 7. kamarai tag- és kedvezménykártya;
 8. a kamarai portálon jelszóval elérhető információk, szolgáltatások igénybevétele;
 9. tanulószerződések megkötése;
 10. gyakorlati képzőhelyekkel, képzéssel, szakképzési pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás;
 11. adatszolgáltatás az MKIK Brüsszeli Irodájától;
 12. irodai szolgáltatások

 

 

A PMKIK kedvezményes szolgáltatásai

 1. részvétel a kedvezményesnek meghirdetett fórumokon, rendezvényeken, hazai és külföldi szakmai programokon;
 2. okmányhitelesítés, származási- és
  vis maior igazolások kiadása;
 3. hirdetési lehetőség igénybe vétele a nyomtatott és elektronikus hírlevelekben, kamarai kiadványokban, rendezvényeken;
 4. pályázati tanácsadás;
 5. kamarai tag kezdeményezésére a közbeszerzésekről szóló külön törvény alapján a kereskedelmi és iparkamarát megillető jogosultságok gyakorlása (előzetes vitarendezés);
 6. mestervizsga;
 7. külföldi üzletember találkozókon való részvétel;
 8. munkavédelmi tanfolyamok;
 9. tűzvédelmi tanfolyamok;