Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Aktuális:

Friss hírek, események, rendezvények, előadások, kiállítások
<<
>>
China (Shandong) Brand Fair online kiállítás
China (Shandong) Brand Fair online kiállítás
Https://chinabrandfair.eovobo.com/index.php?app=company/list$id=144
A Parlament napirendjére került jövő évi adócsökkentésekről szóló törvényjavaslat
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a 17668 számú törvényjavaslat...
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról
Tisztelt Vállalkozás! Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2021. november 15-én megjelent Magyar Közlön...
PMKIK - Budapesti területi klub tréning meghívó- 2021.12.01.
M E G H Í V Ó A Budapesti Területi Klub vezetősége tisztelettel meghívja, a 2021. december 01-én (...
MKIK GVI kutatással kapcsolatos kérdőív
Tisztelt Vállalkozás! Felhívjuk a figyelmét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállal...
MNB konjunktúra felmérés 2021. november 30.
Tisztelt Vállalkozás! Figyelmébe ajánljuk a Magyar Nemzeti Bank (MNB) konjunktúra felmérését a haz...
Planet Budapest 2021 – Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó
Alakítsuk együtt a jövőnket! Hamarosan kezdetét veszi a visegrádi országok első közös fenntartható...
Shandong Brand Fair Kereskedelmi és kulturális kiállítás és vásár
Shandong Brand Fair Kereskedelmi és kulturális kiállítás és vásár
Regisztráció
Tárgy: Kedvező adóváltozásokkal számolhatnak a vállalkozások és a gabonaágazat szereplői
Tisztelt Vállalkozás! Figyelmébe ajánljuk alábbi tájékoztatónkat, amely a legfrissebb adót érintő ...
Meghívó: XXII. Nemzetközi Közlekedési Konferencia - Szeged, 2021. nov. 25-26.
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk figyelmébe ajánlani az alábbi eseményt. A Csongrád Megyei ...
Meghívó a PwC Magyarország Adózást érintő aktualitások című konferenciájára
Tisztelt Vállalkozás! Figyelmébe ajánljuk a PwC Magyarország Adózást érintő aktualitások című ingyen...
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG: FIT FOR EXPORT PÁLYÁZAT, A HAZAI KKV-K KÜLPIACOKON VALÓ MEGJELENÉSRE FELKÉSZÍTÉSE CÉLJÁBÓL
Tisztelt Érdeklődők! A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara térítésmente...
Tájékoztatás hitelmoratórium hosszabbítás október végi kérelmezési határidejéről
Tisztelt Vállalkozás! Figyelmébe ajánljuk, hogy a hitelmoratóriumban érintett vállalkozások, általán...
Tájékoztatás hitelmoratórium hosszabbítás október végi kérelmezési határidejéről
Tisztelt Vállalkozás! Figyelmébe ajánljuk, hogy a hitelmoratóriumban érintett vállalkozások, általán...
PMKIK – I. STARTUP Klub
MEGHÍVÓ A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara STARTUP Klubjának első ...
Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele és hatósági ellenőrzése
Az új szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény [továbbiakban: új Szkt.] a korábbi évek gyakorlatá...
Vendéglátósok szakképesítését előíró rendelet módosítása
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Magyar Közlöny 190. számában megjelent ...
Svéd cégek magyar beszállítókat keresnek
Tisztelt Vállalkozó! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától kamaránkhoz érkező, svéd cégek beszá...
Mindenki ügyes valamiben! – Pályaorientációs nap
Gyömrői Fekete István Általános Iskola pályaorientációs napján mi is ott voltunk. Beszámolójukat meg...
Ágazati alapvizsga vizsgaelnöki pályázati felhívás
Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott ORSZÁGOS ÁGAZATI ALAPVIZSGA VI...
Visszatérés a weboldalhoz

Vállalkozásokat érintő jelentősebb jogszabályok – Magyar Közlöny 2021. évi 166. szám

Vállalkozásokat érintő jelentősebb jogszabályok – Magyar Közlöny 2021. évi 166. szám

2021. szeptember 23. | Általános hír

Tárgy: Vállalkozásokat érintő jelentősebb jogszabályok – Magyar Közlöny 2021. évi 166. szám

Tisztelt Vállalkozás!

Szíves figyelmébe ajánljuk a Magyar Közlöny 2021. évi 166. számát, amelyben vállalkozásokat érintő, kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok jelentek meg:

 • A borászati termékek 2021. évi krízislepárlási támogatásáról szóló 30/2021. (IX. 8.) AM rendelet.
 • Jogcím/intézkedés célja:

A Magyar Államkincstár által előzetesen nyilvántartásba vett lepárlóüzem vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult, ha a bortermelőtől krízislepárlási intézkedés keretében a támogatási időszakban borászati terméket adásvétel útján vesz át abból a célból, hogy abból ipari vagy gyógyászati célú nyers alkoholt készítsen.

 • Támogatás/engedély/egyéb jog jogosultja:

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem, amely eleget tett az előírt krízislepárlási intézkedésben történő részvételi szándék bejelentési kötelezettségének.

 • A támogatás mértéke:

Az átvételi elismervénnyel igazoltan átvett és lepárolt borászati termék mennyisége és alkoholtartalma szerint, ami nem lehet több mint 150 forint literenként.

 • Általános információk:

Az ügyfél-nyilvántartási rendszerrel, illetve a vis maior esemény bejelentésével kapcsolatos általános információk a Támogatások / Ügyfélnyilvántartás, Horizontálisan kezelt jogosultsági feltételek és Ügyfélszolgálat menüpont alatt érhetőek el.

Forrás: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/8527322

 

 • 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról

A vállalkozások reorganizációjáról szóló 345/2021. (VI.18.) Korm.rendelet szerint eddig nem vehette igénybe a reorganizációt az, akinek bármely évi beszámolója nem volt közzétéve. Ezt az előírást 2021.09.07-től enyhítették: most már csak a reorganizáció kezdő napját megelőző 3 üzleti év beszámolójának közzétételét figyelik. Természetesen van még jó néhány más feltétel is, de most csak ez változott.

 

 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról
 • Az R1. 4/C. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2a) A jármű-honosítási eljárás a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgálóállomáson, valamint az M1 és N1 járműkategóriába tartozó járművek esetében az országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomáson is elvégezhető.

 • Az R1. 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az időszakos vizsgálat kizárólag a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott közúti gépjármű-közlekedési hatóságként kijelölt szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson végezhető el, ha a járművet

a) a személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálat kivételével, az időszakos vizsgálathoz kapcsolódó más hatósági eljárás szerint is ellenőrizni kell,

b) a közlekedési hatóság a 14. § (7) bekezdése alapján vizsgálatra rendelte,

c) átalakították,

d) a 2. § (3) bekezdés f), h), i) vagy j) pontja szerint – átalakításnak nem minősülő módon – megváltoztatták,

e) a 11/A. § alapján versenyjárműnek minősítették, vagy

f) mozgáskorlátozottak közlekedésére alakították ki, a kialakítás utáni első vizsgálat esetében.”

 • (2) Az R1. 12. §-a a következő (9c) bekezdéssel egészül ki:

„(9c) A személygépkocsival végzett személyszállító szolgáltatást végző jármű alkalmassági vizsgálatával és oktató jármű minősítéssel egy eljárásban végzett időszakos műszaki vizsgálatok az  országos lefedettséget biztosító műszaki vizsgálóállomásokon is elvégezhetőek.

 

 • Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 45/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a szakképzési tankönyvvé nyilvánítással összefüggésben fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról

1. § (1) A szakképzési tankönyvvé nyilvánítással, annak módosításával és meghosszabbításával összefüggő eljárás igazgatási szolgáltatási díja

a) 102 300 forint alapdíjból és

b) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 301. §-a szerinti szerzői mű után az Szkr. 4/B. melléklete szerint megállapított szakértői díjból, mint mozgódíjból áll.

(2) A szakképzési tankönyvvé nyilvánításnak a könyvkiadást, illetve a digitális tananyagfejlesztést folytató személy kérelmére történő megszüntetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja az (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendő alapdíj.

 

Köszönjük figyelmét!

 

Üdvözlettel,

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi

Kereskedelmi és IparkamaraKamarai klubjaink


Hírlevél feliratkozás kisbanner

Hírlevél feliratkozás


Széchenyi kártya
Üzlet @ Hálón kamarai adatbázis
Korrekt Partner pályázati felhívás