Visszatérés a weboldalhoz

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 Dolgozva tanulj!

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 Dolgozva tanulj!


 
Projekt megnevezése: TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 „Dolgozva tanulj!”
Kedvezményezett: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi támogatás összege: 1 191 169 501 Ft
Konzorciumi tag: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Konzorciumi tag támogatási összege: 54 100 958 Ft
A kivitelezés kezdetének és befejezésének időpontja: 2014.01.02-2015.11.30.
Közreműködő Szervezet: www.szechenyi2020.hu

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara konzorciumi partnerként elindította a Dolgozva tanulj! TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 kódszámú „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című kiemelt projekt megvalósítását.


A pályázat kedvezményezettje a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a 23 területi kamara által alkotott konzorcium. A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását. A projekt tevékenységei 3 fő téma köré szerveződnek.


 


A duális képzés gyakorlati képzési feltételeinek javítása érdekében a Szakképzési törvény (Szt.) 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében a korábbi szabályozással szemben szigorúbb követelményeket állapít meg. Megszűnt az az eset, amelyben elegendő volt három év gyakorlat, valamint azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, ott mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében az Szt. 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését.

A szakképzési rendszer átalakításával már eddig is nagy hangsúlyt fektettek a pályakezdő fiatalok elhelyezkedésének támogatására, melyet a szakképzési koncepcióban megfogalmazottak szerint – elsősorban azon cégeknél, ahol tanulószerződéssel tanultak – gyakornoki program keretében támogatják, így nagyobb eséllyel kerülhetnek be a munkaerőpiacra és szereznek gyakorlatot közvetlenül a szakmai vizsga után. A szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának emelése, a végzett tanulók elhelyezkedésének elősegítése közös gazdasági érdek. A szükséges feltételek kialakítására az Szt. felhatalmazása alapján a kereskedelmi és ipari szakterületeken mesterképzést és vizsgáztatást szervező köztestület, vagyis a területi kamarák vezetésével kerül sor. 

A projekt részcéljai:
§ Módszertanilag és a jogszabályi változásoknak megfelelően felkészített szakoktatói feladatokat végző szakemberek álljanak rendelkezésre a külső képzőhelyeken.
§ A külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat végző szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával.
§ TÁMOP-2.3.4.A. Gyakornoki programmal kapcsolatban a résztvevő gyakornokokat fogadók segítséget kapjanak a módszertani útmutatás, a gyakornoki program keretében alkalmazandó központi dokumentáció kidolgozása, tájékoztatás, közvetítés, a szükséges igazolások kiadása, a program sikerességének és hatásindikátorainak mérése, értékelése, illetve a gyakornoki programba lépést ösztönző központi szolgáltatások ellátása terén.

A kiemelt projekt keretösszege: 1,2 millárd forint, a PMKIK-ra eső támogatás összege mintegy 54 millió Ft

Kivitelezés ideje: 2014.01.02. - 2015.11.30.

A projekt felépítése:

Az „A” alprojekt keretén belül országosan 700 fő, Pest megyében45 fő részére kerül sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügyigazgatási ismeretek átadására. A 60 órás Módszertani képzésre, az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vehetnek részt.

„B” alprojekt célja országos szinten 3000, Pest megyében 190gyakorlati oktató támogatása a mestercím megszerzéséhez, elősegítve, hogy a külső képzőhelyeken szakoktatói feladatokat ellátó szakemberek rendelkezzenek mestervizsgával. A jogszabályi változások hatására, a szakképzés minőségének javítása érdekében, azon szakképesítések oktatóinál, ahol a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, 2015. szeptember 1-től kizárólag mestervizsgával rendelkező szakember oktathat. E kötelezettség teljesítésére a mestervizsgáztatásban kizárólagos jogszabályi felhatalmazással rendelkező MKIK és a 23 területi kamara szervezésében kerülhet sor. A projekt, 80 %-ban járul hozzá a képzés és a vizsgáztatás költségeihez.

„C” alprojekt keretében a TÁMOP-2.3.4.A „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” programban résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtanak szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését és az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segíti elő a területi kamaráknál kialakított tanácsadói hálózat keretében. A gyakornoki programba lépés ösztönzése érdekében a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 625 fő tájékoztatásátvállalta.