Ugrás a főmenühöz Ugrás a divíziómenühöz Ugrás a tartalomhoz Ugrás a lábléchez

Aktuális:

Friss hírek, események, rendezvények, előadások, kiállítások
<<
>>
Rozsdaövezetek támogatása
Tisztelt Vállalkozás! Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét a Magyar Közlöny 139. számában megjele...
Időközi kamarai választások
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E időközi kam...
A Kormány építésgazdaságra vonatkozó intézkedési csomagjáról tájékoztatás
Tisztelt Vállalkozás! Szíves figyelmébe ajánljuk a következő online rendezvényt: A Magyar Keresked...
Fit-for-55 csomag
Tisztelt Vállalkozás! Szíves figyelmébe ajánljuk a következő tájékoztatást: Az Európai Zöldmegálla...
Pályaválasztás 2020
https://simplebooklet.com/plyavlaszts2020
Kiegészítő bányajáradék
Kiegészítő bányajáradék
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a következő tájékoztatást: Gu...
SZÉP-kártya kedvezmények
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani, hogy a kihirdetett 318/2021. (...
2021. július 1-től módosultak a szakképzést érintő jogszabályok
A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása, m...
Bolgár, horvát és román tenderek, hírek
Tisztelt Vállalkozás! Bolgár, horvát és román tendereket, híreket tartalmaznak az alábbi csatolmányo...
Piacfelügyeleti törvénymódosítás: többet tehetnek vevőik biztonságáért a kereskedők
Tisztelt Vállalkozás! Engedje meg, hogy felhívjuk figyelmét a termékek piacfelügyeletéről szóló ...
Reorganizációs eljárás
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani, hogy a koronavírus-világjárvány ...
Bolgár, horvát, román hírek, tenderek, meghívók
Tisztelt Vállalkozók! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi híreket, tendereket tartalmazó...
Összefoglaló a kamarai válságkezelésről
Ágazati alapvizsga vizsgaelnöki pályázati felhívás
VIZSGAFELÜGYELŐI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Uniós elnökségi konferenciák
Tisztelt Vállalkozók! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi programokról értesíti a terüle...
Adóügyi könnyítés
Tisztelt Vállalkozás! Ezúton szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani a Privatbankár.hu honlapján (ht...
SAJTÓKÖZLEMÉNY - Anyaghiány fékezi a német építőipari konjunktúrát
Tisztelt Vállalkozás! A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kamaránkhoz eljuttatott híranyagot a...
Hogyan készüljünk fel a GINOP Plusz 1.2.1 – 21 pályázatra? on-line tájékoztató
KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 MEGHÍVÓ A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparka...
„Szakképzési munkaszerződéssel az új DUÁLIS rendszerben” Online szakmai tájékoztató 2021. június 29. 09.00 óra
Tisztelt Vállalkozó! 2021. június 29-én (kedd) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) online sza...
Visszatérés a weboldalhoz

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásról

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara H I R D E T M É N Y E a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásról

2020. január 7. | Általános hír

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

H I R D E T M É N Y E

a 2020–2024 közötti időszakra kiterjedő kamarai küldöttválasztásról

 

Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek! Tisztelt Kamarai Tagtársaink!

 

 1. A kamarai tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken való részvétel feltételei és a választható küldöttek száma

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamarában – a továbbiakban: kamara – a kamarai küldötteket és pótküldötteket a Választási Névjegyzékben – amelynek része a Tagjegyzék –szereplő gazdálkodó szervezetek tagozatokban választják meg a kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletein. A kamara szervezete négy tagozatból (Ipari, Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) és tagozatonként 5 - 5 szakmai csoportból áll. Az egyes kamarai tagozatokba besorolt gazdálkodó szervezetek tagozatonként választják meg a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken a kamarai küldötteket és pótküldötteket a kamara önkéntes tagjai köréből. A kamara Alapszabálya szerint a kamara küldötteinek száma 100 fő, a kamara pótküldötteinek száma 20 fő. Az Alapszabály alapján választható küldöttlétszám az Ipari Tagozatban 25 fő, a Kereskedelmi Tagozatban 25 fő, a Kézműipari Tagozatban 25 fő és a Szolgáltatói Tagozatban 25 fő. A küldöttek száma szakmai csoportonként 3-7 fő között állapítható meg az Alapszabály szerint. Az Ipari Tagozatban 5 fő, a Kereskedelmi Tagozatban 5 fő, a Kézműipari Tagozatban 5 fő és a Szolgáltatói Tagozatban 5 fő pótküldött választható. A Választási Névjegyzéket a kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától kapott adatok alapján, a Tagjegyzéket pedig a saját tagnyilvántartása alapján állítja össze és vezeti.

 

 1.  A kamarai Választási Névjegyzék és Tagjegyzék

A gazdálkodó szervezetek szavazati jogukat kizárólag a Választási Névjegyzékben – amelynek része a Tagjegyzék – szavazásra jogosult személyként feltüntetett természetes személy útján gyakorolhatják. A kamarai választások során minden gazdálkodó szervezetet egy szavazat illet meg (aktív választójog). Az aktív választójog valamennyi Pest megyei székhelyű, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) szerinti gazdálkodó szervezetet és székhelyüktől függetlenül a kamara önkéntes tagjait illeti meg. A kamarai tagokról vezetett tagnyilvántartásba bejegyzett önkéntes kamarai tagok – tagozatonként – a kamara Tagjegyzékében szerepelnek. A Magyar Hírlapban, valamint a kamara honlapján (www.pmkik.hu) 2019. december 21. napján megjelent hirdetményben foglaltak szerint a kamara Választási Bizottsága a Választási Névjegyzéket és Tagjegyzéket a kamara 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet alatti székhelyén betekintésre bárki számára hozzáférhetővé tette, közzétette a Gktv. 32. § (2) és (4) bekezdése szerint valamennyi kamarai tagozatra (Ipari, Kereskedelmi, Kézműipari és Szolgáltatói Tagozat) vonatkozóan a Választási Szabályzatban meghatározott 15 napos időtartamra, 2019.
december 21. (szombat) napjától 2020. január 6. (hétfő) napjáig.

 

 1. A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteinek időpontjai és helyszínei

A Kézműipari Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:

2020. január 24. (péntek) 08 óra 30 perc

Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.

 

A Kereskedelmi Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:

2020. január 24. (péntek) 11 óra 30 perc

Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.

 

Az Ipari Tagozat jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontja és helyszíne:

2020. január 24. (péntek) 14 óra 30 perc

Magyar – Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc utca 124.

 

A tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken részt venni kívánó gazdálkodó szervezetek regisztrációja, illetve a szavazásra jogosultság ellenőrzése a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteket megelőzően a helyszínen fél órával korábban, a Kézműipari Tagozat esetében 2020. január 24. napján 08 óra 00 perckor, a Kereskedelmi Tagozat esetében 2020. január 24. napján 11 óra 00 perckor, az Ipari Tagozat esetében 2020. január 24. napján 14 óra 00 perckor kezdődik.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben valamely tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezlet a megjelent választásra jogosultak létszámára figyelemmel a fent rögzített eredeti tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleti időpontban határozatképtelen, úgy a jelen hirdetmény útján fél órával későbbi időpontra változatlan napirenddel összehívott, megismételt tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezlet az azon megjelent választásra jogosultak létszámától függetlenül határozatképes. 

A Szolgáltatói Tagozat későbbi időpontban megtartásra kerülő tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletének időpontjáról és helyszínéről a kamara Választási Bizottsága a későbbiekben szintén hirdetmény útján ad tájékoztatást.

 

 1. A Jelölő Bizottság működése, a jelölés lehetősége

A kamara Jelölő Bizottsága testületként jár el, feladatait a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, valamint a kamara Alapszabálya, Választási Szabályzata és saját ügyrendje alapján látja el. A Jelölő Bizottság a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések előtt legkésőbb 8 nappal beérkezett jelölések alapján, a tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűlések előtt legkésőbb 5 nappal véglegesíti a jelöltlistát. A jelöltlista előkészítése során a Jelölő Bizottság együttműködik a Mandátumvizsgáló Bizottsággal, és a jelöltlistát úgy véglegesíti, hogy a jelöltek megfeleljenek a jelöltállítás követelményeinek. A Jelölő Bizottság csak olyan jelölteket állít, akik megfelelnek a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvényben meghatározott követelményeknek, valamint a jelölésükre tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesznek.

A Jelölő Bizottság minden betöltendő kamarai tisztségre javaslatot tesz az alábbi jelölések alapján:

A tagozati jelölő és küldöttválasztó gyűléseken megválasztandó jelöltek állítása érdekében összegzi és megvizsgálja a beérkező javaslatokat.

A kamarai tagoknak, valamint a nem kamarai tag Pest megyei székhelyű gazdálkodó szervezeteknek egyaránt lehetősége van a Jelölő Bizottság felé írásban jelölteket javasolni.

A Jelölő Bizottság részére a jelöléseket írásban a valasztas2020@pmkik.hu e-mail címre, illetve személyesen vagy postai úton a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet alatti székhelyére kell benyújtani, dr. Laskai Ágota jelölő bizottsági titkárnak címezve.

 

 1. A mandátumvizsgálat rendje

A szavazásra jogosultság ellenőrzésének változatlanul hagyása mellett a Választási Szabályzat a mandátumvizsgálat gyorsítása és a választáson megjelenők adatainak egyszerűbb ellenőrizhetősége érdekében lehetővé teszi az előzetes adategyeztetést, melyet a kamara 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emelet alatti székhelyén, a Tagnyilvántartás szervezeti egységénél kell lebonyolítani. Az előzetes adategyeztetést a kamara ügyintéző szervezete végzi. Az előzetes adategyeztetés utolsó napja a jelölő és küldöttválasztó tagozati értekezlet előtti hetedik nap. Az előzetes adategyeztetésen történő részvétel esetén a Mandátumvizsgáló Bizottság a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletet megelőzően – a helyszíni regisztráció, illetve a szavazásra jogosultság vizsgálata során – csak a személyazonosságot ellenőrzi a személyazonosító igazolvány, az útlevél vagy a kártya formátumú gépjárművezetői engedély bemutatása alapján.

Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem élt az előzetes adategyeztetés lehetőségével, a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletet megelőzően – a szavazásra jogosultság kamarai vizsgálatához – köteles az alábbi igazoló dokumentumokat a helyszíni regisztráció során bemutatni:

– Ha a választásra jogosult gazdálkodó szervezet törvényes képviselője személyesen él választói jogával, úgy a törvényes képviselői jogviszony fennállását 30 napnál nem régebbi, közokirati formában kiállított cégkivonattal köteles igazolni.

– Ha a választásra jogosult jogi személy tagja (részvényese) kíván a választásokon a jogi személyt megillető szavazati jogával élni, úgy 30 napnál nem régebbi, közokirati formában kiállított cégkivonattal, valamint a törvényes képviselő által kiállított írásbeli meghatalmazással köteles azt igazolni.

– Az egyéni vállalkozók az eredeti vállalkozói igazolvány bemutatásával vagy az Okmányiroda által kiállított „Igazolással” kötelesek igazolni egyéni vállalkozói minőségüket.

– Az egyéni vállalkozó alkalmazottja vagy segítő családtagja választói jogosultságát az egyéni vállalkozói igazolvány minden oldaláról készített egyszerű fénymásolattal vagy az Okmányiroda által kiállított „Igazolás” eredeti példányával, valamint az egyéni vállalkozó által kiállított meghatalmazással köteles igazolni.

– Ha a választásra jogosult gazdálkodó szervezet munkaviszonyban álló alkalmazottja vesz részt a választásokon, a munkavállaló a törvényes képviselő által kiállított meghatalmazással, továbbá a munkaszerződéssel, valamint a regisztrációt megelőző napig a tárgyévben a T 1041 jelű elektronikusan benyújtott „Bejelentő és változás-bejelentő lap” kinyomtatott példányával vagy az előző években kezdődött foglalkoztatás esetén a bejelentésre előírt módon beadott bejelentőlap törvényes képviselő által hitelesített másolatával köteles igazolni a munkaviszony fennállását. A fenti dokumentumokhoz kötelező továbbá csatolni a törvényes képviselő nyilatkozatát arról, hogy a meghatalmazott személynek a munkaviszonya a meghatalmazás napján is fennáll.

 

 1. A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletei

A kamarai küldöttek és pótküldöttek, valamint a kamarai tisztségviselők megválasztása titkos (írásbeli) szavazással történik. Nyílt szavazásra van lehetőség egyes jelölés esetében, továbbá listás szavazás esetén, ha a jelöltek száma megegyezik a betöltendő küldötti helyek számával. Nyílt szavazásra ezekben az esetekben akkor kerülhet sor, ha a jelenlévő szavazásra jogosultak 50% + 1 fő arányban nyílt szavazás mellett döntenek.

A kamara tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletein kerül sor:

 • a kamarai tagozathoz tartozó 5 szakmai csoport Alapszabályban meghatározott számú küldötteinek megválasztására,
 • a kamarai tagozathoz tartozó 5 szakmai csoport egy-egy pótküldöttének megválasztására,
 • a kamarai tagozathoz tartozó szakmai csoportok elnökeinek megválasztására,
 • a kamarai tagozat elnökének megválasztására,
 • a kamara Ellenőrző Bizottságának tagjaira, Etikai Bizottságának tagjaira, Innovációs és Területfejlesztési Bizottságának tagjaira, Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjaira, Oktatási Bizottságának tagjaira, Gazdaságfejlesztési Bizottságának tagjaira és Környezetvédelmi Bizottságának tagjaira vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • a kamara általános alelnökére és a kamara érdi általános alelnökére vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • a kamara elnökére vonatkozó tagozati jelölés megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére,
 • az országos küldötti tisztségekre vonatkozó tagozati jelölések megtételére a kamara tisztújító küldöttgyűlése részére.

A tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezleteken a kamara közjegyző részvételét biztosítja, aki a tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletek jegyzőkönyveinek elkészítését és hitelesítését is ellátja.

 

 1. A kamara tisztújító küldöttgyűlése

A kamara elnöke, alelnökei, az Ellenőrző Bizottság tagjai, az Etikai Bizottság tagjai, az Innovációs és Területfejlesztési Bizottság tagjai, a Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának tagjai, az Oktatási Bizottság tagjai, a Gazdaságfejlesztési Bizottság tagjai, a Környezetvédelmi Bizottság tagjai, a kamara térségi klubelnökei, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara országos tisztújító küldöttgyűlésén a területi gazdasági kamarát képviselő országos küldöttek megválasztására – a legutolsó kamarai tagozati jelölő és küldöttválasztó értekezletet követő 60 napon belül – legkésőbb 2020. május 31-ig megtartásra kerülő kamarai tisztújító küldöttgyűlésen kerül sor. Amennyiben a tisztújító küldöttgyűlési meghívóban szereplő helyszínen és időpontban a tisztújító küldöttgyűlés a megjelentek létszámára tekintettel határozatképtelen, úgy a helyszínen fél órával későbbi időpontra kitűzött – azonos napirendeket tartalmazó – megismételt tisztújító küldöttgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes.

 1. A kamarai választásra vonatkozó szabályok, a kamara választási szerveinek és azok tagnévsorának elérhetősége

A kamarai választásra vonatkozó szabályokat a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 3. számú melléklete, valamint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabálya és Választási Szabályzata tartalmazzák, amelyek megtalálhatók a kamara honlapján.

A kamara választási szerveinek (Választási Bizottság, Jelölő Bizottság, Mandátumvizsgáló Bizottság, Szavazatszámláló Bizottság) tagnévsora és a választási szervek elérhetősége szintén megtalálható a kamara honlapján (www.pmkik.hu).

 

Budapest, 2020. január 8.

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara

Választási Bizottsága

 

 Kamarai klubjaink


Hírlevél feliratkozás kisbanner

Hírlevél feliratkozás


Széchenyi kártya
Üzlet @ Hálón kamarai adatbázis
Korrekt Partner pályázati felhívás